فيلم تکثير آنجل
سلام
من چند مدت از آنجل نگهداري مي کردم که در اين مدت چندين بار از آنها تخم کشيدم و در پايين مي تونيد فيلمي از چندين بار تخم گذاري آنجل هاي من را مشاهده کنيد .

[align=center][/align]
متاسفانه به علت ريز بودن بچه ها نتونستم از آنها فيلم بگيرم و فيلم پايين فقط لحظه هاي تخم گذاري و نگهداري از تخم ها ( پاک کردن و بارور کردن آنها ) را نشان مي دهد .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]