تبرزين ماهى
Commonhatch Fishيك ماهى گرد و قلنبه با رنگى بسيارمليح. زمينه بدنش نقره اى مايل به زرد است و سه نوار به ترتيب سياه، زرد، آبى و زرد در سرتاسر بدنش كشيده شده است. باله هاى سينه اى اين گونه بسيار كشيده است. طول بدن آن به ۸ سانتيمتر هم مى رسد.
تبرزين ماهى بيشتر مايل به سطح حركت مى كند. حتى گاهى تا چندمتر بالاتر از سطح آب مى پرد. بنابراين بهتر است مخزن را زياد پرنكنيد و براى آن درپوش درنظر بگيريد. ماهى اجتماعى است و مى تواند با ماهيهاى ديگر در يك مخزن زندگى آرامى داشته باشد. غذاهاى زنده و خشك هردو را مى خورد.
بهتر است دماى زيستگاهش را بين ۲۳ تا ۲۹ درجه سانتيگراد تنظيم كنيد. اين ماهى بومى آبهاى آمازون مركزى و سفلى و ديگر نقاط مركزى و شمالى آمريكاى جنوبى است. تلاش نكنيد اين ماهى معمولاً در اسارت توليدمثل نمى كند.
منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]