مايکروسافت هشدار داد که حفرهي امنيتي مرورگر Safari مي تواند آسيبهاي شديدي به کاربران ويندوز وارد کند.

به گزارش آريا، آسيبپذيري امنيتي Safari براي اولين بار در 15 مه توسط يک محقق امنيتي فاش شد. اين آسيب پذيري به نفوذگران اجازه ميدهد تا با کمک فايلهاي اجرايي به رايانه ها نفوذ کنند.

اگر اين حفره امنيتي به همراه آسيبپذيري ترميم نشده ديگري که در اينترنت اکسپلورر مورد حمله قرار گيرد، آنگاه نفوذگران ميتوانند نرمافزارهاي غير مجاز را در رايانه قرباني اجرا کنند.

بر اساس اظهارات اين محقق، حفرههاي Safari و اينترنت اکسپلورر آسيبپذيريهاي متوسطي هستند که در کنار هم حفره خطرناکي را به وجود .

مايکروسافت اين مساله را جدي گرفته و با انتشار يک راهنماي امنيتي از کاربران درخواست کرد تا زمان انتشار بهروزرساني از سوي اين شرکت و اپل، استفاده از مرورگر Safari را محدود کنند اما بر اساس اين گزارش، اپل با اين آسيبپذيري به عنوان يک مشکل امنيتي برخورد نميکند که اين واکنش انتقاد جامعه امنيتي را برانگيخته است.

منتقدان پيش از اين نيز اپل را براي سهل انگاري در مورد ويروس هاي iPod مورد سرزنش قرار داده بودند.