اينترنت در تلويزيونبرقراري ارتباط بين تلويزيون و شبكه اينترنت، همواره يكي از اهداف شركتهاي رايانهاي و اينترنتي بوده است. حتي سرويسها و نرم افزارهاي گوناگوني براي ايجاد اين ارتباط و استفاده كاربران از خدمات تصويري و ويدئويي موجود در شبكه اينترنت راهاندازي شده است.
تا كنون در بيشتر موارد رايانه رابط اصلي اين ارتباط بوده و در برخي موارد هم از كنسولهاي بازي استفاده ميشود.
اما اخيراً يك شركت كوچك توليد كننده ابزارهاي رسانهاي اينترنتي به نام راكو (Roku) ، دستگاهي را طراحي و توليد كرده است كه اين به عنوان زنجير ارتباط دهنده تلويزيون شما و شبكه اينترنت عمل ميكند.

اين جعبه سياه رنگ، تصاوير ويدئويي را از شبكه نت فليكس (Netflix) يكي از شبكههاي بزرگ اجاره فيلم و DVD در شبكه اينترنت ، به صورت آنلاين دريافت كرده و در نمايشگر تلويزيون كاربر به نمايش در ميآورد. دستگاه اجرا كننده Netflix ، داراي يك ورودي و يك خروجي است كه قسمت ورودي آن ميبايست به خطوط كابلي ارتباط اينترنتي يا به پورتهاي ارتباط بدون سيم و خروجي آن نيز به وروديهاي تلويزيون متصل شوند.

از نظر ابعاد، دستگاه پخش كننده Netflix ، تقريباً نصب كنسول بازي Wii شركت نينتندو است و شايد از نظر كيفيت و تعداد فيلمهاي تحت پوشش، نتواند با كنسو لهاي بازي كه اين خدمات را ارائه ميدهند رقابت كند. اما اين دستگاه يك ويژگي خاص دارد كه ميتواند براي كاربران جذاب باشند و آن قيمت بسيار پايين آن است.

قيمت اين دستگاه در حال حاضر تنها 100 دلار است و از طرف ديگر شارژ ماهيانه ناچيز 9دلار در اضاي دانلود نا محدود فيلم و برنامههاي تلويزيوني، بيشتر به جلب نظر كاربران اين دستگاه كمك خواهد كرد.

اين در حالي است كه كاربران دستگاه iTunes شركت اپل، به جز اينكه ميبايست هزينهاي در حدود 230 دلار را براي خريد دستگاه متحمل شوند، در ازاي هر بار دانلود فيلم، بين 2 تا 4 دلار شارژ پرداخت ميكند.