به خاطر10ميليون دلار!
فهرست اوليه برندگان مسابقه 10 ميليون دلاري Android گوگل منتشر شد. گوگل كه چندي پيش با اعلام مسابقه Developer Challenge $10m Android خود جنب و جوش فراواني را در بين شركت هاي فناوري و طرفداران خدمات خود ايجاد كرده بود با ارايه فهرست اوليه برندگان اين مسابقه، گام جدي تري براي ورود به بازار تلفن همراه و جذب بيش از بيش كاربران برداشت.
در اوايل ژانويه سال جاري گوگل طي اطلاعيهاي اعلام كرده بود به افرادي كه بتوانند بهترين نرمافزار را براي ارتقاي سطح كيفي پلتفرم تلفن همراه اين شركت موسوم بهAndroid طراحي و توليد كنند، هديه 10ميليون دلاري پرداخت خواهد كرد. بر اين اساس، ظاهرا قراراست پلتفرم تلفنهمراه جديد شركت گوگل در مرحله نخست به صورت رايگان در اختيار مشتركان قرار بگيرد تا دسترسي سريع و آسانتري را به صفحات اينترنتي براي كاربران فراهم كند. گفته مي شد، به اين دليل كه پلتفرمAndroid براساس كدهاي رايانهاي نوشته شده و منبع باز است، امكان افزايش سرويسهاي موجود و نرمافزارهاي كمكي را به آساني به كاربران ميدهد. از اين رو پيشبيني ميشد كه شركتهاي نرمافزاري و توليد كننده تلفنهمراه به منظور ارتقاي سيستمهاي رسانهاي اين سيستمعامل فعاليتهاي گستردهاي انجام دهند. به گفته منتقدان و كارشناسان، انتشار فهرست اوليه گوگل نيز شاهدي بر صحت اين مدعا است. از بين 1788 نامي كه براي شركت در اين مسابقه به ثبت رسيد، فهرست 50 برنامه كاربردي برتر و برندگان بخش نيمه نهايي منتشر شده است.

بايد اضافه كنيم كه شركت هاي طراح بيش از 60درصد برنامه هاي ارايه شده در خارج از ايالات متحده واقع شده و بيش از دو سوم ثبت نام كنندگان اوليه نيزامريكايي نبوده اند.

گوگل تا ماه جولاي از بين اين 50 برنامه كاربردي، 20 برنده نهايي را معرفي خواهد كرد. از اين ميان به 10 برنده برتر هر كدام 275 هزار دلار و 10 برنده ديگر 100 هزار دلار جايزه تعلق خواهد گرفت. البته برخي از منتقدان اين مبلغ را براي چنين رقابتي ناچيز مي دانند ولي به عقيده برخي ديگر ميزان ارزش جايزه بايد با كيفيت برنامهها سنجيده شود و تا زماني كه اين برنامه بر روي پلتفرم گوگل منتشر نشده و مورد استفاده قرار نگرفته اند نمي توان در باب كيفيت آنها اظهارنظر كرد.