فشار سهامداران ياهو

در حالي كه جري يانگ، مدير عامل بخت برگشته شركت ياهو ماهها سعي كرد در مقابل پيشنهاد خريد شركت مايكروسافت مقابله كند و نام ياهو را زنده نگه دارد، حال سنگ بزرگي در مقابلش سبز شده است. هفته گذشته، كارل آيكان، ميلياردر بزرگ آمريكايي و يكي از بزرگترين سهامداران شركت ياهو اعلام كرد كه ياهو بايد پيشنهاد مايكروسافت را بپذيرد. حال يانگ تنها چند هفته زمان دارد كه يا مسئولين مايكروسافت را راضي كند تا آخرين پيشنهاد 5/47 ميليارد دلاري خود را دوباره به جريان بيندازند و يا اينكه از سمت خود در ياهو استعفاء دهد.
هفته گذشته آيكان اعلام كرد در صورتيكه يانگ، پرونده فروش سهام ياهو به مايكروسافت را دوباره به اجرا در نياورد ، به همراه سهامداران اصلي ياهو براي بركناري او اقدام خواهند كرد. اين در حالي است كه مسئولين ياهو در بيانيهاي در روز سوم ماه مي، پس از عدم توافق بر سر مبلغ پيشنهادي مايكروسافت، رسماً اعلام كردند كه اين پرونده بسته شده است و اين خبر از سوي مسئولين مايكروسافت و شخص بيلگيتس نيز رسماً تأييد شد.

اين طور كه از شواهد پيداست، فشارهاي سهامداران ياهو بسيار جدي است. حتي بنا بر گزارش بخش تجاري خبرگزاري اسوشيتدپرز، آيكان به همراه گروهي از سهامداران ياهو، براي فشار آوردن به مديران ياهو، ليستي از منتخبين خود براي جايگزيني مديران رده بالاي ياهو تهيه كردهاند و قصد دارند اين اسامي را در جلسه ساليانه سهامداران اين شركت كه در تاريخ سوم ماه جولاي برگزار خواهد شد، اعلام كرده و يك انتخابات داخلي در آن جلسه برگزار كنند. به اين ترتيب بايد منتظر عكسالعمل مديران ياهو در قبال اين شورش داخلي و احتمالاً خبرهاي داغ در هفتههاي آينده باشيم.