جستجوي امن با ياهوشركت ياهو سرويس جديدي به مجموعه سرويسهاي اينترنتي خود اضافه كرد. اين سرويس كه بيشتر جنبه امنيتي دارد، با همكاري شركت امنيتي مكآفي راهاندازي شده است و هدف اصلي آن ايجاد يك محيط ايمن و آموزش صحيح كاربران سرويس موتور جستجوي ياهو است.
اين سرويس كه به صورت آزمايشي و در قالب نسخه بتا ارائه شده، راه طولاني در پيش رو دارد. ياهو قصد دارد با همكاري شركت مكآفي، تواناييهاي امنيتي موتور جستجو خود را به سطحي برساند كه قابل رقابت با موتور جستجوي گوگل باشد. در حال حاضر سهم ياهو در بازار جستجو حدود 21 درصد است و اين ميزان براي موتور جستجو گوگل نزديك 60 درصد است.

سرويس جديدي كه ياهو براي كاربران خود ترتيب داده، سيستم هشدار دهنده قدرتمند براي كاربران موتور جستجو ياهو است تا در زمان ورود به لينكها و سايتهاي ناامن، به كاربران هشدار دهد. اين سرويس SearchScan نام دارد.

از اين پس كاربران ياهو در مقابل سايتهاي و صفحات ناامني كه در فهرست جستجوي آنها قرار ميگيرد، يك علامت تعجب قرمز رنگ مشاهده خواهند كرد كه در كنار يك متن قرمز رنگ هشدار قرار ميگيرد و براي ورود به آن به كاربر هشدار داده ميشود. اين آدرسها و سايتها، توسط شركت امنيتي مكآفي شناسايي شده و در بانك اطلاعاتي اين شركت در فهرست سياه به ثبت رسيدهاند. در حال حاضر اين سرويس تنها در اختيار كاربران كشورهاي آمريكا، كانادا، انگليس، فرانسه، ايتاليا و چند كشور اروپايي ديگر قرار دارد. اما ياهو وعده داده به زودي كاربران سراسر دنيا از اين سرويس استفاده خواهند كرد.