سرويس جديد «مشاهده خيابان» نام دارد كه به كاربران اجازه ميدهد از فاصله نزديكي به مشاهده خيابانها و البته مردم بپردازند. سرويس مذكور در برخي از شهرهاي امريكا با استفاده از دوربينهاي نصب شده در سطح معابر، تصاويري با كيفيت بالا از طريق اينترنت در اختيار كاربران قرار ميدهد.

اما اين اقدام گوگل بروز برخي نگرانيها از مخدوش شدن حقوق افراد و نقض حريم خصوصي شهروندان اين كشور را موجب شد. به نحوي كه اين شركت اعلام كرد با تغييراتي در سرويس جديد خود صورت مردم خيابان را محو خواهد كرد.

شركت گوگل پيش از اين نيز به علت ارائه سرويس موسوم به گوگل ارث كه به كاربران اجازه ميدهد با استفاده از ماهوارهها به مشاهده هر نقطه از جهان با كيفيتي مناسب بپردازند، مورد اعتراضات شديدي واقع شد.

اما هفته گذشته اعتراضها تنها به شركت امريكايي گوگل محدود نشد، بلكه شركت ديگر امريكايي يعني مايكروسافت نيز بار ديگر در برابر اتهامات هميشگي انواع انحصارگري در محصولات خود متهم شد. اين بار نرمافزار معروف آفيس مايكروسافت بود كه صداي دولت انگليس را درآورد.

مركز فناوري اطلاعات و آموزش الكترونيكي دولت انگلستان ضمن ارسال يك شكايت از شركت مايكروسافت به اتحاديه اروپايي اعلام كرد كه فايلهاي توليد شده با مجموعه نرمافزاري آفيس با نرمافزارهاي رقيب در تداخل بوده و شرايط را براي رقابت دشوار كرده است.

كميسيون آموزش و آژانس فناوري بريتانيا ادعا ميكند كه مجموعه نرمافزاري مذكور و فايلهاي توليد شده با آن آسيبهاي فراواني را به دانشآموزان، معلمان و والدين وارد كرده است چراكه تنها از فايلهاي انحصاري خود پشتيباني كرده و با ساير فرمتها سازگار نيست.

به كشور خودمان كه برگرديم هفته گذشته دو خبر خوب براي علاقهمندان به خريد سيمكارت و 25 ميليون كاربر شبكه تلفن همراه دولتي منتشر شد.

خبر اول آن كه به موجب اعطاي پروانه به اپراتور دولتي يا همان شركت مخابرات كه با عناوين ديگري همچون شركت ارتباطات سيار و همراه اول نيز شناخته ميشود، قيمت سيمكارتهاي اين شركت نزديك به 50 درصد كاهش يافت.
براساس اين خبر كه در آستانه روز جهاني ارتباطات اعلام شد، قيمت سيمكارتهاي دولتي از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان كاهش مييابد. موضوعي كه بيشك تير خلاصي بر بازار بيرمق آزاد محسوب ميشود.

اما خبر دوم نيز به نهايي شدن زمان عرضه نرمافزار ويژه فشرده سازي پيامكهاي فارسي مربوط ميشود. قرار بر اين بود كه نرمافزار پيامك فارسي تا ارديبهشتماه آماده شود، اما به دليل نياز به تستهاي مختلف، نسخه نهايي اين نرمافزار احتمالا اواخر خرداد ماه روي سايت شركت ارتباطات سيار قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر 70 كاراكتر در يك پيامك فارسي معادل 160 كاراكتر انگليسي محسوب ميشود كه اين نرمافزار در واقع حجم پيامكهاي فارسي را كاهش داده و آن را برابر يك پيامك انگليسي ميكند. استفاده از اين نرمافزار كه به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت، موجب كاهش هزينه ارسال پيامك فارسي خواهد شد و البته اين توضيح نيز ضروري است كه نرمافزار مذكور ميبايست روي گوشي هر دو طرف ارسال كننده و دريافتكننده پيامك نصب شده باشد.