اجرا بازی بدون نصب در سیستمسیدی ها را به ترتیب داخل سیدی رام بگذارید و تمام اجزای سیدی ها رو داخل یک فولدر پیست کنید.
از منو استارت وارد ران شده و cmd رو تایپ کنید.حالا در صفحه فرمان زیر رو تایپ کنید ...
qport\msp:\fads\startnow:in:\fadres رو تایپ کنید.در واقع شما دارید از طریق داس (( کاممند پرت))
بازی رو نصب می کنید و حالا راهنما ::
در قسمت fads آدرس فایل هاس چند سیدی که روی هارد کپی کرده بودید بدید....
در قسمت fadres آدرس محل مورد نظر رو بده.....
و Enter رو بزنید می بینید که کاممند پرت شروع به کپی کردن فایل های می کند و در ۲۰ ثانیه تمام
بازی رو نصب می کند اما حواستون باشه که باید سی دی که نصب اصلی با اون شروع میشه داخل
سیدی -- رام باشه. --حالا بعد از ریستارت کردن سیستم آیکون (( شرتکات )) اون بازی رو در صفحه
مشاهده می کنید و با ۱ بار کلیک روی شرتکات بازی رو بدون چون و چرا اجرا کنید .