1_مشتاق:افراد موفق اماده و علاقه مند کارکردن و اموختن مطالب جدید هستند

2_اگاه : افراد موفق از جدید ترین اخبار اطلاع دارند

3_ این افراد مخاطره جو و اهل ریسک هستند

4_قاطع : ضرب المثل قدیمی که می گوید برای تصمیم گیری سریع باش و برای تغییر تصمیم ارام رفتار کن

5_ عاشق یاد گیری : در کتابخانه این افراد درباره همه موضوعی کتاب یافت می شود

6_ متعهد : این افراد خود را برای کسب نتیجه بهتر و رضایت بخش مسئول می دانند

7_ مصر و سر سخت : در ذهن اینگونه افراد ناامیدی جایی ندارد و انها فقط تلاش کردن را می شناسند

8_ انعطاف پذیر : افراد موفق نسبت به شرایط مختلف انعطاف پذیرند

9_ خلاق : همه ما درای غریزه ای هستیم تا در زندگی نواوری کنیم افراد موفق به طور کامل از از این غریزه خود بهره برده اند.

10_ معنوی : این افراد در مورد مسائل معنوی خود متعهد هستند

------------------------
پرشین وب