چگونه مي توان از سوختن سي دي هاي در حال كپي جلوگيري كرد؟

قبل از عمل نسخه برداري همه برنامه هاي باز را ببنديد.
- برنامه هايي كه ممكن است به صورت ناگهاني اجرا شوند را غيرفعال سازيد. (مانند برنامه هاي محافظ صفحه نمايش ، دريافت نمابر ، ضد ويروس ها و...)
- در هنگام نسخه برداري سي دي از اينترنت استفاده نكنيد.
- توجه داشته باشيد سي دي هاي خام به نسبت سي دي هاي نوشته شده از حساسيت بيشتري برخوردارند.
- سطح رويي سي دي ها را قبل از نسخه برداري تميز و پاك كنيد. در هنگام تميز كردن سي دي به موارد زير توجه كنيد.
از دست زدن به بخش هاي طلايي ، سبز يا آبي رنگ آن خودداري كنيد.
سي دي را در محيط آلوده و داراي گرد و غبار نگهداري نكنيد.
سي دي ها را فوت نكنيد و يا نزديك آن ها صحبت نكنيد ، زيرا قطره هاي ريز بزاق دهان روي آن باقي مي ماند.
براي پاك كردن سي دي ها از پارچه مخصوص لنز دوربين استفاده كنيد.
براي پاك كردن سي دي هاي چرب خام ، از پارچه نرم آغشته به الكل صنعتي استفاده نماييد.
سي دي را به صورت شعاعي پاك كنيد.
براي پاك كردن از هواي فشرده و يا اسپري استفاده نكنيد.
- قبل از كپي ، روي سي دي را با ماژيك ننويسيد.
- روي هيچ يك از دو طرف سي دي ها قبل از كپي نبايد برچسب چسباند.
- سي دي نويس را در مكاني ثابت قرار دهيد و در هنگام نسخه برداري آن را جابجا نكنيد.
- فايل هاي خود را چك كنيد و از نام هاي فارسي استفاده نكنيد.
- در هنگام نسخه برداري از امكان Test برنامه استفاده كنيد.
- اگر مي خواهيد كپي سي دي بهتر صورت پذيرد ، از سي دي هايي استفاده كنيد كه سرعت نوشتن بر روي آنها از حداكثر سرعت سي دي نويس بيشتر باشد.
- توجه داشته باشيد معمولاً گنجايش سي دي ها كمتر از آنچه كه روي آنها نوشته شده است ، مي باشد.
- سي دي نويس را در محل خنك قرار دهيد.
- براي نسخه برداري سي دي سخت افزار ، نرم افزار ، سيستم عامل مناسب و نگارش كامل سي دي نويس ها نيز حائز اهميت مي باشند.