باتري 10 ساعته

يكي از بزرگترين مشكلات و مهمترين مسائلي كه كاربران رايانههاي همراه همواره با آن مواجه بودهاند، منبع تغذيه و به عبارتي طول عمر باتري دستگاه است. دانشمندان علم نانو در روسيه اخيرا موفق به ساخت يك باتري براي رايانههاي همراه شدهاند كه طول عمر برابر 10 ساعت دارد كه در ميان باتريهاي ديگر، ركورد خوبي را از آن خود كرده است. اين باتري با فناوري پيل سوختي طراحي شده است و از واكنش مواد شيميايي همچون متانول و هيدروژن به توليد انرژي ميپردازد. اين باتري پيشرفته تنها 100 تا 150 گرم وزن دارد و ساختار لايهاي نانو در طراحي آن موجب شده است كه بتواند انرژي بسيار زيادي را در خود ذخيره كند و به طول عمر 10 ساعت پس از هر بار شارژ برسد. اين باتري، علاوه بر بازدهي بالا، كليه استانداردهاي صنعتي و زيستمحيطي را نيز دريافت كرده است.