پردازنده 6 و 12 هستهاي


در حال حاضر، رقابت شركتهاي بزرگ توليد كننده پردازنده و تراشه، بر سر توليد پردازندههاي چند هستهاي است. در همين رابطه شركت AMD اعلام كرده است كه تراشههاي 6 هستهاي خود با نام Istanbul را اواخر سال 2009 به بازار عرضه خواهد كرد. اين در حالي است كه شركت اينتل تراشههاي 6هستهاي خود را در نيمه دوم سال جاري ميلادي روانه بازار خواهد كرد. شركتAMD با وجود تلاشهاي بسيار، از نظر فناوري يك سال از اينتل عقب است به همين دليل بود كه سالگذشته نيز زبانهاي تجاري بسياري از تحمل كرده بود. از اين رو سعي دارد با عرضه تراشههاي پيشرفته و متنوع در سال جديد فاصله را با رقيب خود كمتر كند. همچنين AMD، عرضه تراشههاي 12هستهاي بانام Magny-cours در سال 2010 را نيز در برنامه دارد كه در واقع از اتصال در تراشه 6 هستهاي به يكديگر ايجاد خواهد شد.