با انواع DVD آشنا شويد

"از سال 1996 که ديسکهاي ذخيره اطلاعات با فرمتي به نام DVD وارد بازار شدند ، تاکنون پسوندهاي متعددي بر اين فرمت اضافه شده که از جمله آنها ميتوان به پسوندهاي -R,+R,-RW,+RW,+R DLاشاره کرد.
در واقع افزوده شدن اين پسوندها از زماني آغاز شد که ديسکهاي دي وي دي با قابليت رايت کردن وارد بازار شدند.
متاسفانه بر خلاف سيديها ، استانداردهاي متفاوتي براي ساخت يک ديسک دي وي دي وجود دارد و گوناگوني اين استانداردها تا حدودي باعث سر درگمي مشتريان براي خريد دستگاهي مناسب ميشود. اين هفته ميخواهيم اين پسوندهاي متفاوت را براي شما رمز گشايي کنيم.
براي اين منظور بد نيست ابتدا به معرفي دو اتحاديه عظيم که در زمينه دستيابي به استانداردهاي پيشرفتهتر با يکديگر رقابت دارند ، بپردازيم. DVD FORUM نام اتحاديهاي شامل بيش از 200 کمپاني بزرگ است که در زمينه پيشرفت تکنولوژي ديسکهاي دي وي دي همکاري دارند.
از جمله اين کمپانيها ميتوان به هيتاچي ،ميتسوبيشي ، سوني و پايونير اشاره کرد. اين اتحاديه وظيفه ثبت استانداردهاي جديدي که از طرف شرکتهاي عضو ارائه ميشود را بر عهده دارد. استانداردهايي که اين اتحاديه ارائه ميکند همگي داراي يک علامت منفي در کنار پسوند دي وي دي هستند. از طرف ديگر DVD+RW Alliance نام اتحاديه ديگري است که در رقابت شديد با DVD FORUM است.
اعضاي اين اتحاديه نيز بالغ بر 200 کمپاني بزرگ هستند که از جمله آنها ميتوان به ياماها ، سوني ، DELL و hp اشاره کرد. در اين ميان نکته جالب حضور کمپاني سوني در هر دو اتحاديه است.
استانداردهاي ارائه شده اين اتحاديه همانطور که از نام آن مشخص ميشود با يک علامت مثبت همراه است. در واقع ميتوان وجود اين استانداردهاي متفاوت را نتيجه رقابت اين دو اتحاديه دانست که سعي دارند با وضع اين استانداردها فروش محصولات جانبي مربوط را نيز انحصاري نمايند.
فرمت هاي اتحاديه DVD FORUM عبارتند از:
DVD-R: در اينجا حرف R مخفف کلمه RECORDABLE است. به اين ترتيب شما ميتوانيد با استفاده از يک دستگاه رايتر دي وي دي اطلاعات را بر روي اين ديسک ذخيره نماييد.
فناوري بکار رفته دراين استاندارد بسيار شبيه به فناوري استاندارد CD-R است که در آن ديسک يک بار رايت ميشود و ميتوان آن را بارها خواند.
دستگاههاي که داراي اين استاندارد هستند تنها ميتوانند بر روي سي دي هاي DVD-R رايت نمايند.
(DVD-RW DVD-R/W ديسکهاي داراي اين استاندارد نيز قابل رايت هستند و فن آوري به کار رفته در آنها بسيار شبيه ديسکهاي CD-RW است.
دستگاههايي که داراي اين استاندارد هستند قابليت پخش و رايت بر روي ديسک هاي DVD-RW و DVD-R را دارند. در مقابل ، ديسکهاي اتحاديه DVD+RW Alliance با فرمتهاي مثبت قرار دارند که ميتوان گفت از چند جهت بر مدلهاي منفي برتري دارند ، ازجمله ميتوان به امکان اضافه کردن ، پاک کردن و همچنين جابجا کردن اطلاعات بر روي ديسک رايت شده - بدون تاثير گذاشتن بر اطلاعات ديگر- اشاره کرد. همچنين عمل فايناليزه کردن ديسک نيز به نحوي انجام ميشود که سرعت خواندن اطلاعات از روي ديسک بالا ميرود.
DVD+R: ديسکهاي اين استاندارد نيز قابل رايت هستند. دستگاههايي که داراي اين استاندارد هستند تنها ميتوانند اطلاعات را بر روي ديسکهايي با فرمت DVD+R رايت کنند.
DVD+RW: دستگاهي که داراي اين فرمت باشد ميتواند بر روي ديسکهايي با استاندارد DVD+R و DVD+RW اطلاعات را رايت کند و ديسکهاي اين استاندارد نيز از نظر عملکرد تفاوتي با مدل DVD+R ندارند.
اين نکته لازم به ذکر است که تمامي ديسکهاي با استانداردهاي بالا در ردهاي از dvd با نام dvd 5 يا dvd 10 قرار دارند dvd 5 ديسکهايي با يک لايه و يک لبه و ظرفيت 4.7GB هستند و ديسکهاي dvd10 داراي يک لايه و دو لبه و 9.4GBظرفيت هستند.
DVD+R DL: اين نوع ديسکها از همان فن آوري ديسکهاي DVD+RW بهره ميبرند با اين تفاوت که داراي دو لايه مي باشند. به اين ترتيب ظرفيت اين ديسکها نسبت به مدلهاي قبلي دو برابر شده است. اين ديسکها جزو ردهاي از ديسکها با نام DVD 9 و DVD 18 هستند. ديسکهاي DVD 9 داراي دو لايه و يک لبه و ظرفيت 8.5GB هستند و ديسکهاي dvd 18 داراي دو لايه و دو لبه و ظرفيت 15.9GB اند. تمامي ديسکهاي ذکر شده در بالا در اکثر دستگاههاي پخش دي وي دي رايج در بازار قابل خواندن هستند.
استاندارد ديگري که توسط اتحاديه آليانس ارائه شده است DVD-RAM است که مزيت اين نوع ديسکها بر مدلهاي قبلي امکان چند بار رايت اطلاعات بر روي آنها است. از طرف ديگر اين نوع ديسکها در دستگاههاي موجود دربازار قابل پخش نيستند و براي استفاده از آنها نياز به دستگاهي متفاوت است. "