حداکثر تنظیمات گرافیکی در ویندوز

در زیر به دو مرحله اشاره شده است شما این مراحل را انجام دهید تا از حداکثر گرافیک بهرمند شوید
مرحله اول ::: ابتدا بر روی My Computer کلیک سمت راست ماوس را زده و از منوی ظاهر

شده گزینه propertise را انتخاب کنید .

سپس به زبانه Advanced رفته و در قسمت performance (قسمت فوقانی پنجره) بر روی

دکمه settings کلیک نمایید.در زبانه visual Effects گزینه Adjust for best appearance را انتخاب

کرد و در نهایت بر روی دکمه ok کلیک نمایید..

مرحله دوم ::: بر روی دسکتاپ کلیک سمت راست ماوس را زده و از منوی ظاهر شده گزینه

properties را انتخاب کنید و زبانه Appearance را گشوده و بر روی دکمه Effects کلیک نمایید.

بعد گزینه Use the follwing transition effect for menus and tooltips را انتخاب کنید و از منوی

گشودنی آن گزینه Fade effect را انتخاب نمایید.

همچنین گزینه Use the following method to smooth edges of screen fonts را انتخاب نمایید

و از منوی گشودنی آن گزینه clear Type را انتخاب نمایید .

همچنین دو گزینه show shadows under menus (برای نمایش دادن سایه در زیر منوها) و

show windows contents white dragging (برای نمایش دادن پنجره در هنگام تغییر مکان )

را نیز انتخاب نمایید و در نهایت بر روی دکمه OK کلیک کنید