عمر از گران بهاترين و عظيم ترين و مفيد ترين نعمت هائي است كه حضرت حق از باب لطف و رحمت و عنايت و محبتش به انسان مرحمت فرموده است.در معارف الهيه از عمر به عنوان سرمايه تجارت مادي و معنوي ياد شده ، و از دنيا به عنوان تجارت خانه سخن به ميان آمده ، و از انسان تعبير به تاجر شده است. اين تاجر بايد با تكيه بر معرفت و آگاهي و بينش و بصيرت و درس گرفتن از تجربه عاقلان و خردمندان باسرمايه تجارتش به آبادي دنيا و آخرت و معاش و معاد و سعادت امروز و فردايش بر خيزد .عمر را اگر تقسيم به سه بخش كنيم : دوران كودكي و خردسالي ، دوران نوجواني و جواني ، دوران پيري و كهن سالي بايد بگوييم قله ارزشش ، و اوج كمالش ، و نهايت قدرت و قوتش جواني است ، كه بايد اين زمان را با همة وجود غنيمت دانست ، و از اين مايه الهي در اين فرصت طلائي نهايت بهره و استفاده را برد. چـنين گفـت روزي بـه پيـري جــواني كـه چـون است بـا پيـريت زنـدگانيبه گفتش در اين نامه حرفي است مبهم كه معنيـش جز وقت پيــــري ندانيجـواني نگــهدار كايــن مرغ زيبـــــا نمـــاند در ايــن خـــانه استخوانيچـو من گنـج خود رايگان دادم از دست تـو گـر مـي تـــواني مده رايـگانياز آن بـرد گــنج مــرا دزد گيـــــتي كه در خــواب بـودم گــه پاسـبانيپشيماني پس از بر باد دادن جواني سودي ندارد ، و حسرت خوردن بعد از نابود شدن اين مايه عظيم انساني بهره اي باز نمي گرداند.جوانان نه فقط در تابستان كه زمان تعطيل مدارس و آموزشگاه ها و دانشگاه ها ـ ست بايد از فرصت جواني به نيكوترين صورت استفاده كنند ، بلكه لازم است از لحظه به لحظه جواني تا اين مايه عظيم تجارتي در اختيار است استفاده كنند .جوانان چون در تابستان فعاليت درسي و علمي و پژوهشي خود را تا حدي كاهش مي دهند و فراغت بيشتري به دست مي آورند واجب است براي تبديل اين بخش از مايه عظيم عمر به امور مثبت و جهات با منفعت همراه با مشورت و استفاده از تجربه هاي گران قيمت ديگران به برنامه ريزي صحيح اقدام كنند.بخشي از ايام تابستان را به مطالعات مفيد در رشته هاي مختلف علمي چون تاريخ جهان ، تاريخ ايران ، آداب و رسوم ملت ها ، شرح حال دانشمندان ، مخترعان ، قهرمانان فكري و علمي و ملي اختصاص دهند و حداقل چهار ساعت از بيست و چهار ساعت شبانه روز خود را در اين زمينه كار كنند و در كنار مطالعات خود يادداشت برداري نمايند و منبعي منظم از نتايج مطالعات خود را فراهم كنند كه در آينده بتوانند به مطالب لازم به سهولت دست يابند و ديگر افراد خانواده و دوستان و عاشقان امور علمي از آن استفاده نمايند.و بخشي ديگر را به ورزش به ويژه پياده روي ، شنا ، ورزش باستاني ، و يا هر ورزشي كه مورد علاقه آنان است اختصاص دهند كه بدن دچار سستي و تنبلي و بيماريهاي آزار دهنده نگردد.و بخشي را ويژه كمك به پدر و مادر در كارهاي بيرون و منزل قرار دهند تا بار طاقت فرساي زندگي را بر دوش آن بزرگواران سبك كنند ، و خود را بيش از پيش محبوب قلب ملكوتي آنان نمايند و علاوه بر همه اينها از پاداش عظيم خدمت به پدر و مادر كه حضرت حق در دنيا و آخرت براي فرزندان اختصاص داده بهره مند گردند. و چنانچه در بخش كشاورزي به سر مي برند ، با كمال شوق و رغبت به كشاورزان همسايه و غير همسايه كمك و ياري رسانند ، و در حد ياري خود به توليد كشور بيفزايند و از وابستگي مملكت به بيگانگان بكاهند.و بخشي از اوقات فراغت خود را درفرصت تابستان به حفظ پاره اي از سوره هاي قرآن ، و ضرب المثلهاي حكيمانه و اشعار نغز و عالمانه شعرائي چون سعدي ، حافظ ، مسعود سعد ، نظامي ، سنائي ، پروين اعتصامي ، و امثال اينان اختصاص دهند تا فعاليت مغزي آنان بيش از پيش تقويت گردد، و بتوانند در كنار دوستان و در مجالسي كه شركت مي كنند از آيات قرآن و ضرب المثلها و اشعار معنا دار براي رشد ديگران استفاده نمايند .و بخشي را اختصاص به رفتن به مسجد جهت عبادت حضرت حق و اعلام بندگي به پيشگاه مقدس خداي مهربان قرار دهند و در ضمن رفتن به مسجد دوستاني جديد و مؤمن و با وقار به دوستان خويش بيفزايند و از بركت مسجد با احكام الهي و معارف اسلامي آشنا شده, به آبادي آخرت خويش كمك كنند.جوانان در ايام فراغت تابستان بايد وجود خود را از افتادن به دام دوستان ناباب و شكارچيان شخصيت و كرامت ، و دزدان راه انسانيت و رفتن در مجالس لهو و لعب و نشست و برخاست با افراد پوچ و بي هويت حفظ كنند ، مباد آن كه سرمايه هاي عظيم انساني و فكري و اعتقادي آنان به دست مشتي اراذل و اوباش كه گاهي هم چهره دلسوزي و محبت به خود مي گيرند غارت شود.