آماده سازی استخر
· برای احداث استخرهای پرورش ماهی از خاک های رسی ـ آهکی استفاده کنید. از ساختن استخر در زمین های شنی خودداری کنید.

· مدیریت استخرهای کم عرض و به شکل مستطیل آسان تر است.

· سطح استخرها را از 2/0 تا 4/0 هکتار و کف آنها را با شیب ملایم از عمق 5/1 تا 5/2 متر بسازید.

· استخر را در جایی که بتواند از نورمستقیم خورشید استفاده نماید، بسازید. وجود سایه در سطح استخر، تولیدات استخر را کاهش خواهد داد.

· برای جلوگیری از ابتلاء ماهی ها به انواع بیماری ها و جلوگیری از رشد انگل ها از آهک استفاده کنید.

بارورسازی

ار کود گاوی به صورت خام به میزان 10 الی 15 تن در هکتار در سال استفاده نمایید. حدود 5/2 تن از آن را 15 روز قبل از به آب انداختن بچه ماهی ها استفاده کنید و بقیه ان را در 10 الی 11 ماه بقیه دوره پرورش استفاده کنید. از یک ظرف سبدی برای نگهداری کود گاوی استفاده نمایید. این سبد پراز کود را دقیقاً در سطح آب نگهدارید.

در صورت رشد جلبک و ایجاد رنگ سبز در آب، بارورسازی آب را برای مدت چند روز به عقب بیاندازید.

· بعد از تغییر رنگ سبز به رنگ قهوه ای به بارورسازی ادامه دهید. این رنگ نشان می دهد که به اندازه کافی غذای زنده جهت تغذیه ماهیان در آب وجود دارد.

توجه: بچه ماهیان باید در هوای سرد منتقل شوند. در ایامی که هوا گرم است بچه ماهیان را صبح زود یا در هنگام شب منتقل کنید.

از کاغذ تورنسل برای آزمایش میزان اسیدیته آب استفاده کنید.

توجه: تغییرات اسیدیته آب برای ماهیان مضر است . آهک را یک هفته قبل از کوددهی استفاده کنید.

آزاد کردن بچه ماهیان در آب

بچه ماهیان را می توان از مراکز پرورش ماهی دولتی یا خصوصی خریداری نمود. یک استخر به اندازه یک هکتار و به عمق 2 الی 3 متر ظرفیت پرورش 6000 الی 10000 قطعه بچه ماهی را دارد. بسته به قابلیت دسترسی به انواع بچه ماهیان، سه، چهار یا شش گونه ماهی را به نسبت های مشخص در آب استخر
رها سازی کنید. یک نمونه از ترکیب سه گونه ماهی با درصدهای معین در جدول زیر آمده است.

چگونگی آزاد کردن بچه ماهیان در استخر

روش غلط : بچه ماهیان نباید به یک باره به داخل آب پاشیده شوند

روش صحیح: با کج کردن آرام ظرف حاوی ماهیان، بچه ماهی ها را به داخل آب تخلیه کنید.

تغذیه

ماهی از گیاهان و جانوران ریز (زی شناوران گیاهی و جانوری) که در آب شناورند تغذیه می نمایند. هدف شما باید تولید بیشتر غذای طبیعی با مدیریت صحیح باشد که با بارورسازی استخر ایجاد می شود. علاوه بر آن، ماهیان به انواع مکمل های غذایی مانند کنجاله روغن بادام زمینی یا خردل و سبوس برنج نیاز دارند. ماهی علفخوار مانند کپور علفخوار، به طور منظم به علف های خوراکی نیاز دارند. بخشی از ترکیب غذایی می تواند در یک مکان ثابت توزیع شود. بقیه غذا می تواند به صورت خمیرهای گرد در آمده و دقیقاً در زیر سطح آب به صورت محلول سوسپانسیون در آید. برای تغذیه کپور علفخوار، علف ها بر روی یک چهار چوب ساخته شده از نی یا چوب قرار داده شده و به وسیله طناب روی سطح آب آویزان می شود.

از بین بردن علف های هرز

علف های هرز موجب حذف نور خورشید، مصرف اکسیژن و تحلیل رفتن مواد مغذی داخل آب می شود. علاوه بر این در موارد زیادی به عنوان پناهگاه حشرات مضر در می آید، لذا با ید استخر را از وجود
علف های هرز پاک نماییم.

· علف های شناور از جمله سنبل آبی را می تواند به وسیله دست از آب جدا کرد.

· علف های کمتر شناور را می توان با کشیدن یک طناب یا تورچشمه ریز در عرض استخر از آب جدا کرد.

علف های ریز آبی را می توان باکشیدن یک سیم خاردار زنجیره ای وزنه دار از کف استخر بیرون کشید.

لایروبی کف استخر ( منبع مطلب )