ماهيان آكواريوم زنده زا جزء دسته پويه سيليده ها شامل گوپي ها مولي ها ژلاتي ها و ...اين خانواده انواع زيادي دارد كه در آبهاي جنوبي نواحي شمال آمريكا و نواحي جنوب آمريكا و جزاپر درياي كاراپيب پراكنده هستند بسياري از آنها در نواحي آبهاي راكد گياهي كه جريان آهسته اي دارند زندگي ميكنند غذاي عمده اين ماهيان را حشرات و كرمهاي ريز تشكيل ميدهد بخصوص بعضي از آنها مانند گوپيها بخوردن جلبك علاقه وافري دارند توليد مثل و نگهداري ازين ماهيان بسيار راحت هست و به آكواريوم داران مبتدي نگهداري آنها پيشنهاد ميگردد اين ماهيان بهتر است در درجه درجه 20 الي 24 نگداري شوند و نسبت به سختي آب ماهيان حساسي نيستند براي نگداري از يك جفت ازين ماهيان ميتوان در يك آكواريوم 2 گالون آب هم اقدام نمود بهتر است آكواريوم اين ماهيان با نور طبيعي روشن شود و تعدادي گياه درآن نگداري شوند اين ماهيان به زندگي در آبهاي سنگين عادت دارند
براي نگهداري بهتر ازين دسته ماهيان نياز است به ازاء هر گالون آب حدوده نصف قاشق چاب خوري نمك به آب اضافه گردد ماهيان اين دسته از خوردن كاهو و جلبك استقبال ميكنند بيشتر ماهيان اين خانواده صلح جو هستند غير از كامبوزيا و ماهي بلونسوكس اين ماهيان نسبت به كندن دم وباله هاي ماهيان ديگر اقدام ميكنند! و بهتر است با ماهيان بزرگتر نگهداشته شوند


گامبوزيا
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
بلونسوكس

تمام پويه سليده ها احتياج به مقداري گياه و جلبك و كاهو در اكواريوم دارند حتي المقدور از دادن ژروپنين غير از پروتپين خشك به آنها خودداري شود اوصولا ماهيان ماده كمي بزرگترند و نست به نرها رنگ تيره تر دارند و باله شناي ژشتي و دمي آنها از نوع ماده بزرگتر و در نوع ماده باله مخرجي در ماده گردتر است نرها غالبا فعال هستند ماد هاي ديگر را دنبال ميكنند بعضي از انواع گوژي ها قدرند بعد از چند ماه جفت گيري تعدادي نوزاد با اشكال مختلف بوجود آورند براي حل اين مشكل جدا نگهداشتن ماهي ماده از نوع نر در هنگام جفت گيري است مرحله تكامل يافتن تخم در بچه زاها 3 الي 40 روز طول ميشكد در اين حالت جلوي باله مخرجي لكه تيره رنگي به راحتي قابل روءت ميباشد همچنين تفاوت جنس نر با ماده
در اين شكل ماهي ماده حامله است و لكه سياه براحتي قابل روءت ميباشد

تعداد ماهيان متولد شده متفاوت است تا 300 عدد متغير ميباشد بهتر است براي اختفا بچه نوزادان از گياهان ژر حجم بهره برد بهترين اين گياهان كه در ايران هم موجود ميباشد كريپتوكورينها ميباشند
تغذيه نوزادان بسيار راحت است دادن مخلوط تخم مرغ با شير و يا اضافه نمودن قرصهاي جبلك و دادن لارو ميگو نوزادان اين دسته بسيار سريع رشد ميكنند و بعد از 4 تا 6 ماه شورع به جفت گيري مينمايند بودن گياه و چند برگ كاهو با نگداشتن دماي آب در 27 درجه بهترين و مطمپن ترين راه براي نگهداري مطلوب از نوزادان است اشكال مختلف از خانواده پويه سيليده هاگوپي
مولي


پلاتي