ماهیان : گربه ماهی پلنگی، گربه ماهی وارونه، گربه ماهی شیشه ای
طول حداکثر: 30 سانتی متر
سطح شنا: وسط و پایین اکواریوم
مکانهای جاگیری :روی سنگها،برگ گیاهان و کف اکواریوم
نور مناسب: روشن ، بدون تابش مستقیم آفتاب
همزیستی: سازگار با تمام ماهیان
تغذیه: باقیمانده غذا،گیاهخوار و غذای خشک
خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما 26 -20درجه سانتی گراد - سختی آب 12 درجه - PH =7.5
دشواری نگهداری: گروه 3 و1

رفتار و نوع تولید مثل : تخم گذاردرکف آب شنا کرده با احتیاط رفتار میکند. غذای خود را شبها خورده و پنهان شدن در لابلای گیاهان را دوست دارد. به علت عدم تولید در کشورجزو گونه های وارداتی میباشد.