بلور آب در پاسخ به احساس و تفكر انسان مي تواند اشكال متفاوت به خود بگيرد.شواهد نشان مي دهد كه ما از طريق معنا / عشق و دعا قادريم كه جهان اطراف خود را التيام بخشيم. از آنجاييكه تصويرها بسيار گوياتر از هر كلامي مي توانند پيام را بيان كنند /سعي بر اين داشته ايم كه ساده ترين تصاوير قانع كننده را جمع آوري كرده و نشان دهيم كه چگونه انديشه ها / واژه ها و احساسات ميتوانند بر روي كوچكترين ذرات/ چونان مولكولها اثر گذارند.

تصاوير و بحث مطرح شده در اين مطلب در واقع پروژه تحقيقاتي خارق العاده محقق ژاپني آقاي ماسارا ايموتو است.

تمامي تصاويري كه اين محقق تهيه كرده است در كتابش به نام (پيام آب )منتشر گرديده است. اگر هنوز هم شك داريد كه آيا انديشه هاي شما بر روي دنياي اطرافتان اثر مي گذارد يا خير با نگاهي بر اين كتاب قطعا تمامي ترديدهاي شما بر طرف خواهد شد .آقاي ايموتو مشغول انجام تحقيقاتي گسترده است كه در طي آن سعي دارد اثر موسيقي / افكار و واژگان را بر روي مولكولهاي آب ثابت كند .

او تمامي مشاهدات خود را در كتابش ذكر كرده است.

تصويري كه مشاهده مي كنيد نمونه آبي است كه از سد فوجي وارا برداشته و سپس منجمد شده است .

همانطور كه مشاهده مي كنيد ساختار اين آب تاريك / نامنظم و بدون شكل بلوري است .
پس از برداشتن يك نمونه از آب اين سد و مشاهده شكل بلور آن پس از منجمد شدن / كاهن اعظم معبد به مدت يكساعت در كنار سد مشغول خواندن دعا و نيايش شد. پس از اتمام مراسم دعا /نمونه تازه اي از آب سد برداشته شد وپس از منجمد كردن آن / از اين نمونه عكسبرداري شد. نتيجه حيرت آور بود . همانطور كه در عكس مشاهده مي كنيد تغييري شگفت آور در بلور پديد آمده است .

آن حباب زشت و بي شكل اكنون به صورت يك شش ضلعي منظم /روشن / و بلورين در آمده است .ضلعي منظم /روشن / و بلورين در آمده است .تصوير زير نيز از نمونه آب همين سد پس از اتمام مراسم يكساعته دعا گرفته شده است .


آقاي ايموتو اظهار مي دارد كه در ميان 10000نمونه اي كه از اين آب گرفته است / چنين شكلي را مشاهده نكرده است .

اين تصوير در واقع يك بلور هفت ضلعي منظم را نشان مي دهد .
اين تصوير در واقع از نمونه آب مقطري گرفته شده كه تحت تاثير هيچكدام از عواملي كه قبلا ذكرشد قرار نگرفته است .

{ عواملي چونان كلام / احساس / موسيقي و ... }نمونه هاي مختلف از آب مقطر نشان ميدهد كه اين نوع آب داراي اشكال مختلف است ولي هيچكدام به صورت بلور در نمي آيند.سپس براي همين نوع آب (مقطر ) نام انسان و برخي واژگان خوانده مي شود و يا براي همان آب موسيقي پخش مي شود ويا حتي نزديك عطر گل و گياه قرار داده مي شود. نتيجه حيرت آور و باور نكردني است !

يكي از اين نتايج جالب نشان مي دهد كه حتي نوع زبان نيز تاثير متفاوتي بر روي بلورهاي آب دارد. به عنوان مثال شكل بلوري كه با پخش صوت (thank you)ايجاد مي شود كاملا با واژه هم عرض معناييش در زبان ژاپني فرق مي كند .

تصاويري را كه مشاهده مي كنيد/ مواردي هستند كه آقاي ايموتو ادعا كرده در طي تحقيقاتش به آنها دست يافته است :1-بلورهايي كه از آب مناطق پاكيزه و بدوراز آلودگي تشكيل مي شوند به مراتب زيباتر و شكيلتر از بلور هايي هستند كه از منجمد كردن آبهاي مناطق آلوده و يا آبهاي راكد بدست مي آيند.

بلور تشكيل شده از آبهاي راكد و يا آلوده اساسا بي شكل و نا منظم هستند.

تصويري كه از آب آلوده گرفته شده است
تصويري بلوري كه از آب پاك چشمه اي گرفته شده است

2- هنگامي كه واژه (thank you)براي يك بطري آب مقطر خوانده مي شود / بلورهايي كه پس از منجمد كردن اين آب بدست مي آيد مشابه بلور همان آبي بود كه برايش موسيقي باخ را پخش كرده بودند .


3- هنگامي كه آهنگ

heart break hotel)الويس پريسلي براي آب نواخته مي شود / بلورهاي حاصله به دو نيم مي شوند.


4-هنگامي كه براي آب موسيقي هوي متال يا واژگان منفي پخش مي شود و يا حتي در معرض افكار و احساسات منفي قرار مي گيرد پس از منجمد كردن آب نه تنها بلور تشكيل نمي شود بله ساختاري كاملا در هم و بر هم پيدا مي كند .
5- هنگامي كه آب در معرض روغن گلهاي معطر قرار مي گيرد / بلور هاي تشكيل شده پس از انجماد بسيار / نزديك به شكل گلهايي است كه عطر و يا روغن آنها در كنار آب قرار داده شده بود .
6- مطلب قابل توجه اينكه هنگامي كه آب در معرض واژه هاي منفي و يا افكار منفي قرار مي گرفت مانند بيان كلمه (آدولف هيتلر )نتيجه حاصله تصويري است كه نياز به هيچگونه تفسيري ندارد.

جسم ما در هنگام تولد از 70% آب تشكيل شده است . اين ميزان آب در طول حياتمان همچنان در جسم ما باقي مي ماند. كره زمين نيز از 70% آب تشكيل شده است .

با مطالبي كه در بالا ذكر شد / پر وا ضح است كه اكنون ثابت شده كه آب ديگر يك پديده فاقد حيات نيست / بلكه كاملا زنده و داراي شعور است .

شايد با مشاهده اين فرآيند به اين نكته بسيار قابل توجه پي مي بريم كه ما انسانها چه قدرت عظيمي را در خود نهفته داريم كه با انتخاب درست و افكار مثبت مي توانيم در معالجه خود و دنياي اطرافمان بسيار مؤثر باشيم البته اگر اين مساله را باور داشته باشيم .