ساخت آجر سازگار با محيط زيست
محققان كشور موفق شدند آجر "سبزي" بسازند كه نه تنها نياز به پخت در دماي بالا ندارد بلكه محيط زيست را نيز آلوده نميكند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه اميركبير، "سهراب مشهدي زاده" يكي از اعضاي اين گروه تحقيقاتي دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه اميركبير گفت: اين آجر از بالاترين استانداردهاي روز در ساخت آجر برخوردار است و ميتواند جايگزين خشتزني سنتي در مناطق محروم شود.

به گفته وي، مقاومت فشاري بالا، مقاومت در مقابل يخزدگي، درصد جذب آب پايين، نبود تحدب و تعقر در سطوح خارجي، پايين بودن درصد مواد محلول، استاندارد بودن، عدم نياز به دماي زياد براي پخت از ويژگيهاي اين نوع آجر سبز است.

"عليرضا سميعي زفرقندي" يكي ديگر از اعضاي اين گروه گفت: "طرح ثبت بينالمللي اين آجر جديد را كه با استفاده از سرباره ذوب آهن و خاك رس ساخته شده است، به مجامع بينالمللي ارسال كردهايم."

وي از ديگر ويژگيهاي مثبت اين آجر به كاهش مصرف سوخت و انرژي، كاهش خطرات ناشي از زلزله، چند منظوره بودن و استفاده از پسماندهاي صنعتي به يك محصول صنعتي پرمصرف، اشاره كرد.

"نيما رفعتي" ديگر دانشجوي كارشناسي اين گروه نيز گفت: در حالي كه آجرهاي معمولي به دماي پخت ‪ ۹۰۰‬تا هزار درجه سانتيگراد به مدت ‪ ۱۰‬ساعت نياز دارند اما آجر سرباره پس از ‪ ۱۲‬ساعت مرحله خشك كردن در دماي ‪۸۵‬ درجه سانتي گراد آماده استفاده است.