الان كارداك كه نام اصلي وي هيپوليت لئون دنيز ار بواي مي باشد در سوم اكتبر 1803 م در شهر ليون فرانسه در خانواده اي كه اكثر افراد ان يا افسر بودند يا قاضي متولد شد اين شخص قسمتي از جواني خود را براي اتمام تحصيلاتش در سوئيس گذراند و بعد هم به كشورش برگشت و در انجا به تحقيق در مورد علوم و طب و فلسفه پرداخت
تعدادي از كتابهاي الماني را به فرانسه ترجمه كرد كه درباره اخلاق و نظريات فلسفي فيلون بودند.. كارداك تاليفات زيادي در رياضي و فلسفه در زبان فرانسه دارد
هنگامي كه در سال 1850 در فرانسه ميزهاي متحرك در جلسات روحي استفاده مي شد توجه الان كارداك به ان معطوف شد و در ان جلسات شركت مي كرد و مردم مي ديدند كه در حضور او ارواح زيادي ارتباط برقرار مي كردند و پيامهاي با ارزشي القا مي كردند و به او گفته شد كه ارواح مترقي اعلام كرده اند كه از جهان روحي اماده ارتباط با وي هستند چون استعدادش را دارد

اين بود كه كارداك اول مشغول ازمايش خودان ارواح شد و با سوالات علمي خود شخصيت و دانش و ملكات انها را تميز ميداد. تجارب الن كارداك شامل همه ظو.اهر مهم مديومي بود كه به بهترين طرز انها را تقسيم نمود و روي مبادي علمي بنا نهاد . و همين تحقيقات بود كه مبناي تحقيق گابريل ديلان و كامي فلاماريون قرار گرفت
كارداك اين ارتباط را بوسيله دو نفر مديوم زن كه بسيار فاضله و نيك اخلاق بودند برقرار ميكرد و مرتبا در هفته دو جلسه تشكيل ميداد اين بود كه مكالمه با ارواح مرتبا ادامه پيدا كرد و دو سال طول كشيدو بعد از ان بود كه كارداك خواست كتاب خود را در اين مورد به چاپ برساند و اين پيامهاي ارواح نهضت جديدي را در اعتقاد و علم كارداك درباره زندگي بوجود اورده بود
البته عده اي از ارواح او را تحريك به انتشار ان كتاب نمودند و به وي پيشنهاد كردند كه نام كتاب اولش را ارواح بگذارد . همانطور كه به او الهام كرده بودند كه اين نام مستعار الان كارداك را براي خود انتخاب كند حتي به وي گفته بودند كه تو همين نام را در حيات قديمي خود در زمان درويد داشته اي
مهعذا الان كارداك نام اصلي خودش را هم در كتابهاي بعديش مي نوشت منتهي نام الان كارداك در ميان مردم مشهور شد و نام اصلي او فراموش شد. نخستين كتاب او ارواح است كه در اوريل 1857 منتشر شد بعد هم كتاب مديومها را انتشار داد
كتابهاي متعدد ديگري هم درباره علم روح منتشر ساخت . زندگي او در منتهاي پاكي و فضيلت بود همه تلاشش را در خدمت به مردم صرف ميكرد و 31 مارس 1869 به جهان ارواح منتقل شد
كتابهاي وي مرتبا تجديد چاپ ميشود و ميليونها پيرو از لحاظ عقايد روحي در فرانسه و بلژيك و هند و چين و در كشورهاي امريكاي لاتين بخصوص در برزيل دارد
شارل ريشيه كه خودش عضو اكادمي طب و علوم پاريس و يكي از علماي روحي مي باشد در كتاب ماوراي روح خود كارداك را چنين توصيف مي كند : ان شخص بدون معارض بود كه تاثير زيادي در علم روحي جديد گذاشت