سلام،من یک بار یک چیز عجیبی را دیدم که برای شما تعریف می کنم.
من و دوستام در شب داشتیم در مورد جن و... حرف می زدیم که چشمم به یک چیزی شبیه گربه که بالای دیوار بود افتاد،از دوستام سوال کردم اون چیه؟ گربه نیست؟ گفتند:نه فکر نکنیم گربه باشه.
بهش توجه نکردیم و حرفامونو ادامه دادیم و وقتی حرفامون تموم شد و اونا رفتند من در کوچه تنها موندم و نزدیک اون دیوار رفتم که ببینم اون گربه چکار می کنه که یک دفعه اون گربه بلند شد و به یک آدم تبدیل شد که تمام بدنش سیاه بود،منم بسم الله گفتم و از ترس فرار کردم.
حالا به خودم میگم کاش فرار نمی کردم و با اون دوست می شدم آخه فکر نکنم برای اذیتم اومده باشه چون دنبالم نیومد...