بزرگترين پيشگويان همه اعصار به الهام متكي بودند . البته نه در سطحي كه به افراد عادي گاهي اوقات روي مي دهد و در اينجا منظور ما پيامبراني چون حضرت محمد (ص) ياحضرت عيسي(ع) هم نيستندكه پيام خدا را بصورت وحي از خداوند دريافت مي كردند بلكه در اينجا به انسانهايي اشاره مي كنيم كه با وقف خود در راه خدا و اجراي اصول به درجه اي از رشد رسيدند كه مي توانند با موجودات برتر در سطوح بالاي اگاهي ارتباط يابند . اين موجودات همواره براي برقراري ارتباط با انسان و ياري كردن او اماده اند. و اين ما هستيم كه اماده نيستيم
اما در طول تاريخ انسانهايي بوده اند كه اين كارو كردند از جمله اين افراد فرهيخته مي توانيم به مادام هلنا بلا واتسكي اشاره كنيم اين خانم در سال 1831 در روسيه متولد شد و مادرش از شاهدختهاي روسيه بود و زندگي مرفه اي داشت در هفده سالگي با فرماندار ايالت اريوان ازدواج كرد اما هرگز با شوهر خويش ارتباط زناشويي برقرار نكرد و پس از سه سال او را ترك كرد و به مدت بيست سال در سراسر اسيا و اروپا سر گردان شد . رشد روحي و رواني اش چنان پيشرفته بود كه به راحتي مي توانست زندگي هاي گذشته و اينده افراد را ببيند در كتابهاي او نقل قولهايي از كتابهاي موجود در تمامي كتابخانه هاي جهان ذكر شده كه برخي از انها در دسترس عموم نبودند البته بعد ها كتابهايش دچار تحريف شد . خانم بلا واتسكي توسط يك استاد خرد به نام كوت هومي راهنمايي و اصلاح و محافظت ميشد و با همكاري او دو رساله شكستن حجاب ايزيس و حكمت نهاني نوشته شد .هر دو كتاب شامل پيشگويي هاي زيادي هستند اما علاوه بر ان راهنمايي هايي در انها وجود دارد كه در صورت اجرا تماس الهامي را ممكن مي سازد.
خانم ديگري هم كه شباهت زيادي به خانم بلا واتسكي داشت خانم اليس بيلي هست كه خانمي انگليسي بود اوهم در تجمل بزرگ شد ولي زندگي اشرافي انگليسي برايش خسته كننده و مبتذل به نظر مي رسيد و خيال پرداز و ناراضي بود . هنگامي كه او پانزده ساله بود تنها و غمگين در كلاس درسش نشسته بود كه ناگهان در باز شد و مرد بلند قدي وارد كلاس شد و اين مرد بود كه زندگي اليس را تغيير داد اما او همان استاد كوت هومي بود كه به خانم بلا واتسكي نيز كمك و ياري مي رساند و به اليس گفت كه بايد نگاه خويشرا به زندگي تغيير دهد و سودمندي اينده او براي جهان به ميزان زيادي به اين موضوع بستگي دارد كه چگونه خود را به انسان بهتري تبديل كند بعد ازاين ديدار تمام جهان بيني اليس دگرگون شد و تلاش مصممي براي بهتر ساختن شخصيت خودش اغاز كرد و لي سي و سه سال بعد ان واقعه اليس دريافت كه راهنمايش همان استاد كوت هومي است .و در سال 1919 بود كه نگارش كتابهايش را پس از يك واقعه شروع كرد . يك روز از شنيدن يك اواي موسيقي كه تمام وجودش را فرا مي گيرد يكه خورد اين صدا به او گفت كه بايد كتابهايي براي مردم بنويسي اليس ابتدا مخالفت كرد اما هنگامي كه استاد هومي اين كار را تاييد كرد اليس هم موافقت كرد اولين كتاب كه نوشته شد راز اموزي انسان و خورشيد نام داشت كه توسط كسي كه خودش را تبتي معرفي مي كرد با تله پاتي ديكته مي شد .البته مطابقت كردن فكر برايش سخت و خسته كننده بود منتها بعدها خيلي راحت كتابها ديكته مي شد جداي بيست كتابي كه به اين طريق نوشته شد خانم بيلي كتابهاي متعددي را با خلاقيت خود نوشته است البته اين فقط دو نمونه ازين افراد بود و لي اين ارتباطها مي تونه براي هر كسي كه لايق و اماده باشه رخ بدهد