به گزارش رویترز دانشمندان روز چهارشنبه اعلام کردند یک میمون توانست تنها با استفاده از نیروی مغز خود یک بازوی روباتیک را به حرکت درآورده و یک قطعه شیرینی را از داخل یک سیخ بیرون کشیده و به دهان بگذارد.
آندره شوارتز از دانشکده پزشکی دانشگاه پیتزبورگ ضمن اعلام این که مقاله مربوط به این آزمایش در شماره آینده مجله Nature منتشر خواهد شد به رویترز گفت: «این حیوانات از یک بازوی مصنوعی برقی برای گرفتن غذا و نزدیک کردن آن به دهان خود استفاده میکنند.»
شوارتز توضیح داد که فناوری بکار گرفته شده در این پروژه میتواند برای ساخت اندامهای مصنوعی که با قدرت مغز به حرکت درمیآیند بکار گرفته شود.
چنین اندامهایی جهت کمک به افرادی ساخته میشوند که دچار آسیبهایی نخاعی و یا دیگر بیماریهایی که انجام چنین حرکتهایی را غیرممکن میسازند باشند.
ارزش این آزمایش موفقیتآمیز زمانی مشخص میشود که بدانیم چنین رابطهای مغزی پیش از این تنها برای حرکت دادن نشانگر ماوس بر روی صفحه نمایش استفاده میشده و تابحال در این سطح نمونه موفقی گزارش نشده بود.
شوارتز و همکارانش میخواهند این فناوری را از آزمایشگاهها خارج نموده و وارد زندگی حقیقی بنمایند.