سرپاسها در رودخانه آمازون و پاراگوئه زندگی مینمایند بدنش در پهلو به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است در پشت سر خطوط افقی سیاه دارند شکم آنها شفاف و درخشنده است باله شنای مخرجی دارای حاشیه سفید است شرایط نگهداری این ماهی مانند تمام انواع کاراسیده ها میماند درجه مناسب آب 23 تا 26 میباشد حداقل عمق برای پرورش این ماهی 10 تا 12 سانتمیتر میباشد نور در موقع تخم گذاری باید کم باشد جوری که آکواریوم تاریک بنظر آید آکواریوم را مانند انواع تخم کشی ماهیان کاراسیده باید با گیاه پوشش داد یا توریهای پلاستیکی که تخم به زیر آنها برود استفاده شود تمام ماهیان کاراسیده به حالت پراکنده تخم ریزی مینمایند
نوزادان مانند کرم بمدت 4 الی 5 روز از دیواره آکواریوم آویزان هستند معمولا شکل تخمها بعد از 24 ساعت تغییر میکند