اين ماهي داراي چهار باله پشتي با زاويه قاءمه است روي بدن اين ماهي پولك وجود ندارد بدن انها تقريبا كشيده است تمام گونه هي اين ماهي داراي رنگهاي بسار متنوع ميباشند و در عين حال چبك و سريع در اتحاد جماهير شوروي و در جنوب آمريكا در آبهاپي كه جريان ارامي دارد به آرامي شنا كرده و بصورت گله حركت ميكنند اين ماهي در شرايط بسيار ساده رشد ميكند اين ماهيان بسيار سخت تخم گذاري ميكنند و عمر نسبتا طولاني در حدوده 7 سال دارند سنگيني آب براي اين دسته از ماهيان بايد حدوده 4 تا 8 و درجه اسيديته بودن آن در حدوده 6 تا 7 متغير است استفاده از گياهان پرپشت براي اين ماهيان مفيد خواهد بود و جلوي نورزياد را ميگيرد نورآكواريوم براي اين ماهيان بايد تا حدودي كم باشد اين ماهي اين ماهي از حشرات ريز و اقسام سخت پوستان تغذيه ميكند و مناسب ترين دما براي آنها 25 تا 28 درجه است تشخيص جنس نر و ماده اين ماهيان از هم آسان نيست و با آزمايش ميتوان آنها را از هم تميز داد تنها راه تميز نر وماده اين ماهي از هم بادكنك شناي آنهاست كه در ماهي نر بادكنك شنا پاءين كشيده شده و نسبت به نوع ماده نوك تيز تر است براي پرورش اين ماهيان احتياج به نور ضعيف است و خاك تيره و انبوه گياهان موثر در اين امر تخم گذاري اين ماهيان معمولا بمدت چند روز ادامه ممكن است ادامه يابد براي اين امر ماهي تخم گذار را شب هنگام به درون ظرفي ميبرند و تا صبح روزه بعد آن را جدا ميكنند تخم ها معمولا يا به ته ظرف ميرود يا به گياه ميچسبد وبعد از 20 الي 36 ساعت از تخم خارج ميشوند نوزادان اين ماهيان بيشتر از پلانكتون تغذيه مينمايند و در هنگام بزرگ شدن آرام آرام بايد به سختي آب افزوده شود تا نتيجه بهتر حاصل گردد اين ماهيان از لحاظ رنگ بسيار زيبا و متنوع هستند اين ماهيان هم جزء دسته تتراها محسوب ميشوند