بسياري از گونه هاي كاراسين ها در آبهاي آمريكا و افريقا محل گسترششان است كاراسين ها از پيراناي بزرگ تا نيون تتراي كوچولو همگي جزء دسته كاراسين ها هستند در بين انها هم تيره هاي وحشي وجود دارد هم آرام كاراسين هاي گياهخوار مانند تتراها بسيار سريع تيز و در عين حال باهوش و موقعيت شناس از لحاظ ژيدا كردن غذا ميباشند چنانچه از لحاظ هوشي ممكن است يك تتراي كوچولو از يك ديسكاس بالغ هم باهوشتر عمل كند كاراسين هاي آمريكاي جنوبي كه مشهور ترينشان پيراناي ترسناك ميباشد حداكثر طول آنها به 30 سانتيمتر ميرسد آنها بسيا ر خطرناك و خونخوار ميباشند و هر چه در سر راهشان بيايد از بين ميبرند حماسه و وحشت پيراناها آنقدر جهان را فرا گرفت تا وارد كردن اين ماهي به بعضي از كشورها بدست دولت انجام گيرد تا از فنا شدن رودخانه هاي داخلي و ابزيان آب شيرين جلوگيري بعمل آيد !!






تصوير وحشتناك از يك پيرانا و ارواره هايش

پيراناها بصورت دسته جمعي حركت ميكنند و بصورت دسته جمعي تغذيه ميكنند آنها قادرند يك تمساح عظيم الجثه را با آروارهايشان نابود سازند در كمتر از يك ساعت بدن قرباني محو ميشود
و فقط آنچه باقي ميماند اسكلت هست يكي ديگر از خانواده هاي خطرناك پيراناها كه بسيار شده به انسان حمله ميكنند سراسالموسها هستند كه در اثر گاز گرفتن بيماري منتقل ميكنند اين ماهي به بوي خون بسيار حساس است و شما با چكاندن چند قطره خون در آكواريوم ميتوانيد واكنش اين ماهيرا به چشم ببينيد كه ممكن است باعث ضربه هاي شديد به آكواريوم و همخواري شود !!









گونه ديگر از كارسين ها اسپيلوپلورا هستند كه مسلح به آرواره هاي قوي و محكم كه مانند چنگگ به قرباني ميچسبند بسياري از كارسين ها در درياچه هاي و رودخانه هاپي زندگي مينمايند كه جريان ملايمي دارد بستر رودخانه فاقد نمك است و آب ان بسيار سبك و اسيدي ميباشد و تطابق شرايط آب با آكواريوم بسيار مهم است دماي آب بايد در حدوده 25 تا 28 درجه باشد بيشتر كاراسيده ها در هنگام تخم گذاري نياز به نور ضعيف يا تاريك دارند بسياري از كاراسيده ها تخم هاي خودشان را ميخورند و براي نگهداري از تخمها لازم است كه در محيط گياهي نگهداري شوند آكواريوميستهاپي كه ميخواهند براي اولين بار كاراسيده ها را ژرورش دهند نياز است از ماهياني چون گريمي پريستالا شروع كنند


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تترا پريستلا

تاكنون معولم نيست كه چرا بهتر است تخمهاي كاراسين هارا در محيط تاريك قرار دهند تا عمل بيايد بهتر است تعداد ماهي ماده بيشتر از نر باشد تا نرها زياد به خوردن تخمها حريص نشوند و تخمهاي بيشتري براي عمل بار بيايد و بهتر انكه بعد از تخم گذاري بايد نرهارا از ماده ها جدا نمود
شيوه تخم گذاري در كاراسين ها بسيار متفاوت است و هر كدام از انها به شيوه غريزي خودشان تخم ميگذارند معمولا نوزادان كاراسين ها بايد در كمتر از 48 ساعت بوجود آيند در صورتي كه شرايط آنها مهيا باشد ميتوانند تا 24 ساعت هم از تخم بيرون آيند نوزادان تازه از تخم بيرون آمده كاراسين ها بيشتر از كرمينه سخت پوستان روتاتورها آنفوزوپرها تغذيه مينمايند

دسته ديگر كاراسين ها عبارتند از هيفسوبريكون ها تترافون ها گريمي ها سرپاش مينور ها

اورناتوس پولكري پي نيس نءون ( سرخ سياه ) هترورابدوس پر..يپانوس كاستلو روبرو ها هيسفوبريكون آبي فناكوگراموسها مگالامفودوس كوپپينا .....