گورامی متعلق به زیر راسته Anabantoidei و جزء ماهیان لابیرنت دار است .
ماهیان لابیرنت دار دارای یک عضو تنفسی فرعی به نام لابیرنت(Labyrinth ) هستند که چسبیده به حفره آبششی است و شامل چند لایه که در یک چهارچوب استخوانی هستند می باشد و دارای تراکم زیادی از مویرگ هایی خونی و شبیه به شش موجودات خشکی است.
Trichogaster ها دارای 16 جنس و 50 گونه در آسیا و آفریقای مرکزی هستند.
چند گونه از گورامی ها عبارتند از :

گورامی مرواریدی (Pearl)
Trichogaster leeri

گورامی مهتاب
(Moon light)
T.microlepis

گورامی پوست ماری
(Snake skin)


گورامی آبی یا سرخال
(Blue)
T.trichoperus

گورامی نقره ای
(Silver)


گورامی عقیقی
(Opaline)


گورامى دارف
(dwarf )


گورامى عسلى
(honey )


گورامی عقیقی
(Opaline)
گورامی ها از لحاظ رنگ و شکل باله ها با هم متفاوتند. باله پشتی نرم ها درازتر از ماده هاست و به پشت ساقه دمی می رسد.
تغذیه گورامی ها بیشتر از مواد گیاهی است و برای حفظ رنگ پوست آنها از غذاهای حاوی رنگدانه بایستی استفاده شود. گورامی سه خال گوشت خوار است و غذای طبیعی آن از گونه های مختلف بی مهرگان است.
این ماهی ها نیزا به آکواریم هایی با گیاهان متراکم دارند و برای تولید مثل لانه های بزرگی از حباب های هوا می سازند.
درجه حرارت oc 28- 20 و همچنین نور کم که در اثر تراکم گیاهان در آکواریوم پـدید می آید بر رشد و هرچه مطلوب تر شدن محیط زیست آن ها تاثیر مثبت دارد.PH 8-5/6 نیز برای این ماهی مناسب است .