این ماهی بوسیله آقای Hamilton-Buchanan در سال 1822 به ثبت رسیده است
نام علمیanio rerio
مبدا:شرق هند
خانواده:Cyprinidae
دوره زندگی:5 سال
رژیم غذایی:همه چیز خوار
شرایط نگهداری :یسیار آسان
PH آب :6.5 - 7.0
سختی آب:5-12 dGH
درجه حرارت مورد نیاز آب تانک:18-24 درجه C

ماهی بسیار جان سختی میباشد و در عین حال آرام و بیشتر از 6 cm نمیشود و گونه متداول دارای خطهای راه راه افقی میباشد 2 نوع دیگر زبرا دانیو باله بلند-لیپارد دانیو و زبرا دانیو آلبیانو میباشد
در این اواخر زبرا دانیو هایی تکثیر و بوجود آمده اند که توانایی انتشار پروتئین نورانی در بدن در نتیجه تولید نورفلورسنت سبز و قرمز را میدهند
این ماهی در طیف بسیار مورد علاقه بیولوژیست ها و ماهی شناسان میباشد چرا که طیف وصیعی از مطالعات و آزمایشات خود را بروی این ماهی که معمولا به گیاهخواران طبقه بندی میکنند انجام دادهان برای مثال مهندسن و محققین علم ژنتیک از ژنهای این ماهی در بوجود آوردن گلد فیش هایی با طیف رنگی گوناگون بهره برده و میبرند همچنین به دلیل مهم بودن و تا حدودی سهولت و تطبیق ژنهای پيگمانهی رنگی این ماهی در علم پزشکی امروزی نیز طیف تحقیقات وصیعی را بخود اختصاص داده اند

گاهی از این این ماهی برای بهبود سیکل آب بدلیل بسیار مقاوم بودنش استفاده میکنند((سیکل آب با ماهی))
تانک مورد نیاز این ماهی باید فضای مناسب برای شنای این ماهی و نور کافی و تانک گیاه کاری شده باشد
در مورد غذا سختگیر نیستند و همه چیز را قبول میکنند
زبرا دانیو ماده معمولا در مقایسه با نر بزرگتر و دارای شکم گردتری هست و دیگه اینکه زبرا دانیوی نر کمی متمایل به زرد هست
شرایط تخمریزی بسیار آسانی دارند که با بالا بردن مقدار کمی از دمای آکواریوم و فراهم کردن سطح بستر آکواریوم با تور یا برگ یا شن و رساندن عمق آب تانک به 15 cm و ماهی نر ماده که همدیگر را انتخاب کردهاند و گاهی تا مدت ها فقط با یکدیگر جفت گیری میکنند شروع به تخمریزی کرده و تخمه در بستر قرار گرفته و بعد از 2 روز هچ میشوند در این دوره توصیه شده برای خورده نشدن بچه ماهیان زبرا دانیو که بسیار ریز میباشند ماهیان مولد را از آنه دور نمایید