يکی از ماهيهای معروف آکواريوم بوده و سالهاست که در آکواريوم از آن نگهداری می شود و بسيار دوست داشتنی و بازيگوش هستند . تايگر ها در خانواذه باربها محبوب ترين و معروفترين به حساب می آيد ،که اين به دليل رفتار و زيباييشان است.
آنهابه آکواريوم گياه دار با آب نرم و کمی اسيدی که حداقل 30 ليتر حجم داشته باشد، نياز دارند.می توان سنگ و چوب را هم به آکواريوم افزود اما فضای لازم برای شنای ماهي بايد به اندازه کافی باشد.
تايگرها بسيار فعالند و ممکن است ماهي های ديگر را بيازارند يا حتی باله هايشان را گاز بگيرند.بنابراين از نگه داری آنها با ماهيهايی که باله های بلند دارند و يا به آرامی شنا می کنند بپرهيزيد. برای پرورش دادنشان ،بهترين کار نگه داشتن آنها در گروه6 نفری يا بيشتر است.در اين صورت احتمالاً ديگر مزاحم سايز ماهی ها نمی شود.آنها بيشتر وقتشان را به تعقيب کردن يکديگر صرف می کنند.به همين دليل هنگامی که تنها هستند احساس خستگی و کسالت کرده و به گاز گرفتن ساير گونه ها می پردازند.
بعد از بلوغ ،ماهی ماده تخم گذاشته و ماهی نر او رابرای بارور کردن، تعقيب می کند در هنگام جفت گيری رنگ آنها کمرنگ می شود..بچه ها 5 روز بعد از خروج از تخم ،آزادانه در آب به شنا می پردازند.بهترين غذا برای بچه ها نوزاد ميگوی آب شور است.
تايگر ها به انواع غذاها از جمله سبزيجات و گوشت نياز دارند.بايد به اندازه غذاهای خشک ، به آنها غذای زنده و منجمد داده شود