تيره سيپرينيده
در حدوده 1500 نوع آنرا تشخيص داده اند و در تمام مناطق پراكنده اند مخصوصا در جنوب آمريكا مناطق شمالي كانادا آلاسكا ايسلند استراليا و زلاندنو
بدن بسياري از اين گونه ماهي ژهن ميباشد وقسمت بالاو پاپين بدنشان تقريبا متقارن است باله شناي چربي زا در آنها وجود ندارد بيشتر اين گونه ها از داشتن دندان بهره ميبرند اكثرا فاقد شاخكهاي حسي ميباشند سر آنها بدونه پولك روي بدنشان در بسياري از حالات پولكي ميباشد بسياري از اين گونه ها بصورت دسته جمعي حركت ميكنند و در عمق ميانسي آب شنا مينمايند
براي نگهداري اين گونه ماهيان 15 ليتر آب در آكواريوم كفايت دارد اما بهتر است از ظرف بزرگتري استفاده شود اين ماهي محل زيادي براي شنا ميخواهد ژس نيازي به كاشت انبوه گياه نيست بهترين حالت نگهداري اين ماهيان نگداشتن دما در 22 تا 24 درجه تعويض يك پنجم آب در هفته است اي ماهيان نسبت به جمع اوري غذا زياد حساس نيستند