جهاد مجازي مي نويسد:

در شصتمین سالگرد روز نکبت ، روز تاسیس دولت جعلی و غاصب اسرائیل سایت نظامی اسرائیلی فانتوم به روش Sql Injection توسط یکی از

اعضای گروه جهاد مجازی بنام سلمان فتح شد.این پیروزی تقدیم می شود به روح فرمانده شهید حاج رضوان.لينك هاي تصوير از هك شدن سايت:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


منبع: جهاد مجازي vjihad.parsiblog.com