از اینجا می تونید نقشه ها و عکس های هوایی 1:250,000 ام زمین شناسی از مناطق ایران رو دانلود کنید

Iran, Series 1501, Joint Operations Graphic (Air) 1:250,000 [Not for navigational use]

U.S. National Imagery and Mapping Agency. Earlier sheets produced by the U.S. Defense Mapping Agency.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]