پالساری قوی و بزرگ دانشمندان را گیج کرد

ستاره شناسان یک پالسار با چرخش بسیار سریع و اندازه ای بزرگ کشف کردند که در درون مدار یک ستاره مانند خورشید قرار دارد. این نوع پالسار تا به حال دیده نشده بود و معمایی که برای ستاره شناسان پیش آمده این است، این سیستم چگونه پا بر جا خواهد ماند؟
به گفته دیوید چمپین از تلسکوپ بین المللی استرلیا، "ما برای توضیح این جفت غیر عادی به یک سناریو جدید احتیاج داریم". پالسار J 1903+0327 یک ستاره نوترونی در حال دورانی می باشد که به طور غیر عادی سنگینی است. این ستاره نوترونی با دوره چرخش 405 دور در ثانیه به دور خود در گردش است.فاصله تعیین شده برای آن 21000 سال نوری است و زمان چرخش آن به دور همدم ستار ایش 95 روز تعیین گردیده. حتی در این سیستم همدم ستاره ی نیز غیر عادی می باشد، اصولا در یک همچنین سیستمی ستاره همدم یک ستاره نوترونی دیگر یا یک کوتوله سفید است ولی در عکس مادون قرمز گرفته شده همدم این پالسار یک ستاره خورشید مانند نمایش داده شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

به گفته اسکات رانسون از ستاره شناسان بین المللی رصد رادیویی ، "خاصیت این همدم بی سابقه جلوه می کند. این سیستم بهدلیل داشتن همدم شکل نگرفته است. بلکه در اثر داشتن یک جرم بسیار سنگین ماهیت سیستم چرخشی پیدا کرده است."
عکس بالا نشان می دهد سایزی از شکل زمین در مدارش به دور خورشید که با مدار پالسار J 1903+0327 و ستاره خورشید مانندش مقایسه شده . اگر به صورت اغراق آمیز انداز ستاره و همدم راتقریبا 10 بگیریم در صورتی که زمین را نیز به صورت اغراق آمیزش حدود 1000 بگیریم پالسار یا میدان مغناطیسی خودش و امواج رادیویی بسیار بزرگ به حدود 100000 می شود .این پالسار اولین بار در سال 2006 توسط تلسکوپ رادیویی آرسیبو در پرتوریکو کشف شد و بعد از آن رصد رابرت سی بیرد از بانک سبز تلسکوپ (Green Bank Telescope، GBT) در غرب ویزجینیا و رادیو تلسکوپ وستیروک در هلند و تلسکوپ دوپیکر شمالی در هاوایی ، بررسی هایی برروی آن انجام دادند.
این امکان وجود دارد که این پالسار عضو مجموعه سه تایی باشد نه دوتایی و تا به حال در این حالت پالساری با گردش 95 روز به دور ستاره نوترونی یا کوتوله سفید دیده نشده و ستاره خورشید مانندی که همدم آن می باشد باید از آن دور باشد در حالی که نزدیک است و این خیلی غیر عادی است. ما تا کنون 50 پالسار کشف کرده ایم که همه در سیستم های دوتایی بوده در حالی که این امکان می باشد که این سیستم اولین سیستم از نوع سه تایی باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]