آيتالله صافي:بساط ربا از بانكها برچيده شود

اصل اين است كه ما از اين معصيت نجات پيدا كنيم و لازم است در اين زمينه همه نهادها و ارگانها از جمله صدا و سيما، به آگاهي بخشي و فرهنگ سازي بپردازند و همچنين كارمندان بانكها آموزشهايي را ببينند و با عقود اسلامي آشنايي پيدا كنند تا حقوقي را كه ميگيرند حلال باشد.
يكي از مراجع عظام تقليد در قم بر حذف ربا در كشور و رعايت عقود اسلامي در سيستم بانكداري تاكيد كرد.

به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعرساني دفتر آيتالله صافي گلپايگاني، اين مرجع تقليد در ديدار مدير عامل بانك تجارت كشور، رئيس بانك تجارت استان قم و جمعي از رؤساي شعب اين بانك در استان در سخناني اظهار داشت: اسلام بر خدمت به بندگان خدا، ضعفا و اشخاص فقير و گرفتار تأكيد دارد و هرچه انسان بتواند به اشخاص ضعيف كمك كند تا زندگي آنها اداره شود و مشكلات مردم را رفع كند، در مسير تقرب به خدا گام برداشته است و خدمت به خلق خدا و حل مشكلات آنها از بزرگترين عبادات است.وي با اشاره به آيات و روايات پيرامون مسئله ربا تصريح كرد: حرمت ربا يكي از محرماتي است كه مورد اتفاق همه مسلمانان است. اگر كسي منكر اصل حرمت ربا شود، منكر ضرورتهاي دين اسلام شده و از دين اسلام خارج است. ربا از حرامهاي بسيار آشكار و بين است و از اين رو قرآن، عذابهاي شديدي را براي ربا خواران و كساني كه ربا خواري را پيشه خود ساختهاند، وعده داده است.اين مرجع تقليد به تحليل علل حساسيت و تأكيد اسلام بر مسئله ربا پرداخت و افزود: ربا معايب و ضررهاي اقتصادي و مفاسد فراواني براي جامعه دارد كه در كتابهاي بسياري به آنان اشاره شده و نوعي استثمار است.
وي به برنامه بانكداري اسلامي در اوايل انقلاب اشاره كرد و دغدغه و آرزوي متدينان را همواره رفع موانع و تطبيق معاملات با احكام شرعي دانست.آيتالله صافي گلپايگاني بيان داشت: وقتي انقلاب شد، قرار بود بانكها اصلاح شود و مسير حركت بانكها به سمتي برود كه ربا و امثال آن مطرود شود و ما آرزو داشتيم تا بانكها در مسير خدمات خود، احكام شرع را در معاملات جاري كنند.
وي با اشاره به اينكه بانكهاي كشور بر اساس مدل بانكداري خارجي تأسيس شدهاند، تصريح كرد: اگرچه تلاش شده است تا به نمونه بانكداري اسلامي نزديكتر شويم، اما نياز است تا بيشتر فرهنگ سازي شود و فرهنگهاي غلط غربي تغيير پيدا كند، همچنين كارمندان بانكها بايد با مسائل عقود اسلامي آشنا شوندو آگاه باشند كه در عمليات بانكي يك معامله شرعي انجام ميشود.
اين مرجع تقليد شرط بعضي از بانكها مبني بر سپردن پول براي استفاده از تسهيلات را ربا دانست و گفت: اين پولي كه ابتدا گرفته ميشود، رباست و در تحقق ربا لازم نيست اين شرط زيادتي كه ما اينجا فرض ميكنيم، زيادتي عيني و خارجي باشد، همين كه سود و نفعي براي طرف داشته باشد، اين رباست و اين شرط در مجموعه هيچكدام از عقود اسلامي قرار نميگيرد.وي به ضرورت اصلاح و فرهنگ سازي در عرصه بانكداري اسلامي اشاره كرد و افزود: همه بايد تلاش كنيم تا بانكها در مسير صحيح قرار گيرد و معاملات بانكي را به گونهاي قرار دهيم كه بساط ربا و امثال آن كه از خوردن شراب هم بدتر هستند برچيده شوند.آيتالله صافي گلپايگاني ادامه داد: اصل اين است كه ما از اين معصيت نجات پيدا كنيم و لازم است در اين زمينه همه نهادها و ارگانها از جمله صدا و سيما، به آگاهي بخشي و فرهنگ سازي بپردازند و همچنين كارمندان بانكها آموزشهايي را ببينند و با عقود اسلامي آشنايي پيدا كنند تا حقوقي را كه ميگيرند حلال باشد.وي در پايان به تحقيقات گروههايي در خارج از كشور و آشنايي و سرمايهگذاري بعضي از بانكهاي اروپايي و اجرا كردن عقود اسلامي در بعضي از بانكهاي خارجي اشاره و تأكيد كرد: نبايد به گونهاي باشد كه در خارج از كشور بانكهايي تأسيس شوند و بتوانند مسائل شرعي را رعايت كنند و ما هنوز اندر خم يك كوچه باشيم.در ابتداي اين ديدار مدير عامل بانك تجارت كشور گزارشي از برنامهها و فعاليتهاي اين بانك را ارائه كرد


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]