جایزه یک میلیون دلاری موسسه جیمز رندی

1,000,000$

موسسه جیمز رندی موسسه ای است که برای فراهم ساختن اطلاعات قابل اطمینان در مورد ادعاهای ماوراء طبیعی در سال 1996 تاسیس شده است. این موسسه هم خود تحقیقاتی را در مورد واقعیت داشتن چنین ادعاهایی انجام میدهد و هم تحقیقاتی که در این زمینه انجام میشود را پشتیبانی میکند.

موسسه جیمز رندی یک میلیون دلار جایزه برای هرکسی که در شرایط مشاهده علمی و دقیق بتواند هرگونه نشانه ای از مسائل غیر طبیعی ، ماوراء طبیعی، نیروهای پنهان و یا اتفاقاتی که نشان از وجود چنین چیزهایی بدهند تعیین کرده است. موسسه جیمز رندی خود در آزمایشهایی که برای سنجش حقانیت این ادعاها انجام میگیرد دخالتی نمیکند، بلکه تنها مقدمات آزمایش را وضع میکند و شرایطی را که آزمایش در آن قرار است برگزار شود بررسی میکند. تمام این آزمایشات با تایید و حضور شخص متقاضی برگزار میشود. در اکثر موارد از متقاضی خواسته میشود تا نمونه ای آسان و ساده از آنچه ادعای انجام آنرا دارد انجام دهد و سپس آزمایش رسمی آغاز خواهد شد. این آزمایش اولیه معمولا با حضور و بررسی دقیق نماینده موسسه جیمز رندی در محل زندگی مدعی انجام میگیرد و بعد از انجام و موفقیت آزمایش اولیه، موسسه جیمز رندی متقاضی را مدعی خواهد نامید و آزمایش بعدی را در محل موسسه و در مقابل انظار عمومی انجام خواهد داد و در صورت موفقیت آزمایش دوم، جایزه به شخص تعلق خواهد گرفت.

تاکنون هیچکس آزمایش اولیه را با موفقیت رد نکرده است و بنابر این حتی یک مدعی نیز در این زمینه وجود ندارد.

جیمز رندی خود بعنوان یک شعبده باز شهرت جهانی دارد، اما امروزه بسیاری او را بعنوان خستگی ناپذیر ترین محقق و باطل کننده ادعاهای ماوراء طبیعی و شبهه علمی میشناسند. جیمز رندی افرادی را که ادعا میکنند با تکنیک های روحی قاشق خم میکنند، مورد پیگرد قانونی قرار داده است و حیله های کثیفی که شفا دهندگان مذهبی بکار میبرند را افشا کرده است و بطور کلی خاری در چشم کسانی بوده است که سعی میکنند مردم را با عنوان مفاهیم ماوراء طبیعی گول بزنند بوده است.

او در این زمینه پاداش ها و جایزه های فراوانی را برده است و در این زمینه چند کتاب نوشته است. از کتابهای او میتوان عناوین زیر را یاد کرد:

*

The Truth About Uri Geller
*

The Faith Healers, Flim-Flamt
*

An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoaxes of the Occult and Supernatural

برای اطلاعات بیشتر و دریافت فرم تقاضا به تارنمای موسسه جیمز رندی مراجعه کنید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]