بیان سخنان بعضی از ارواح درباره چگونگی حیات خانوادگی در جهان روح


ارواح در جهان روح ، مانند زمین زن و شوهر نمی شوند . ولی ما می توانیم مانند ملائکه با هر موجودی که ارتعاش امواجشان با ارتعاش امواج ما موافق باشد مخلوط و متحد باشیم تا زمانی که این توافق ادامه دارد ، رشد و نمو این اتحاد از میزان محبت جسد مادی به یکدیگر در روی زمین بیشتر است . پس برای دوست داشتن در جهان روح قید و بندهائی نیست .
وقتی که هر انسانی به جهان ارواح می رسد ، می فهمد که او قادر نیست با کسی جفت شود مگر با کسی که در زمین شوهرش بوده . لذا آنها می توانند خود را برای دیگری حفظ کنند همانطوری که در روی زمین می کردند . ولی ما ارواح به دو شخصیت بودن مانند شما نگاه نمی کنیم . بلی جنسیت زن و مرد در جهان ارواح ادامه دارد لکن معنای جنسیت در اینجا خیلی عمیق تر از آن است که به وسیله اعضای مخصوص که در زمین موجب تشخیص آنها بودند ، از هم متمایز شوند .

در مورد همین موضوع روح نعومی که به وسیله مدیومی راتیجان با او تماس گرفته شد چنین می گوید : ازدواج یک اتحاد مبتنی بر حب می باشد . در جهان ارواح یک نیروی علوی است که اتحاد از روی محبت را مبارک می سازد . امکان ندارد کسی که لذت این نوع ( اتحاد مبارک ) را چشیده باشد منکر آن باشد .

زن و مرد هر دو از آفریدگان خداوند متعال هستند که نخست به روی زمین آمدند و بعد هم به جهان ارواح , در این جا هیئت یگانه با هم متحد می شوند . این اتحاد در آفرینش یک حالت جدید می باشد . هنگامی که به این جهان ارواح آمدید برای شما کیفیت این اتحاد روشن می گردد . مردم گمان می کنند که ما انسانهای گذشته زمین را فراموش کرده ایم ( گویا این روح در سال ۱۰۰۹ قبل از میلاد زندگی می کرده است ) در صورتی که زمین گهواره ما بود . و ما هرگز از زندگی زمینی خود آن حوادثی را که در حقیقت علامات درخشنده در راه تعیین کردن سرنوشت حیات ما بودند ، فراموش نمی کنیم . و دوست دارم مطالب زیر را برای شما زمینی ها بگویم .

۱. باید شما زن و مردها یکدیگر را دوست بدارید . چون خداوند می گوید : در دنیای شما خداوند مردی را رستگاری می دهد که محبت زنی را که شریک زندگی او بوده و در روح و نفس با هم یکی باشند در قلبش جای می دهد .

۲. برای زن خطاکار امکان ندارد ندای آهسته وجدان خود را بشنود . باز هم این روح می گوید : دوست داشتن برکت خداوندی است . زنانی که در روی زمین پاک و با عصمت زندگی کرده اند ، به زودی آنها در مکان بالاتر از مملکت خداوند ، زندگی ابدی را شروع خواهند نمود . پس بر شما زنها لازم است که قوانین خداوند و انسانیت را بشناسید ، زیرا زمین نخستین مرحله مسافرت انسان به ابدیت برای یافتن خداوند می باشد .منبع : انسان روح است نه جسد