روان شناس مشهور (( ريچارد وايزمن ))، در ميان پژوهشگران بي طرفي كه آزمايش هاي مختلف را براي پيدا كردن حقيقت روح انجام داده اند، مقام شامخي دارد. يكي از آزمايشهايي كه او به انجام رسانده به نام (( تجربه اسكاتلندي )) مشهور شده است. در اين تجربه او 200 نفر از مردم عادي را كه تا آن زمان هيچگونه سابقه اي در مورد روح و ارواح نداشتند ، به تماشاي گذرگاه ( مري كينگ ) در اسكاتلند يرد. گذرگاه مري كينگ شامل راهها، خانه ها و باغهايي است كه بسياري در هنگام عبور از اين منطقه با سر و صداها ، اشباح يا نورها و رنگهاي عجيب و غريب مواجه شده بودند و اين منطقه به همين دليل هم، اسم و رسمي براي خود دست و پا كرده بود. در واقع از ميان چهار مكان مختلف در گذرگاه مري كينگ ، دو مكان به خاطر فعاليتهاي غير عادي به عنوان جايگاه ارواح شناخته مي شوند و دو منطقه ديگر عادي تلقي مي شوند. اما پروفسور وايزمن به اين افراد نگفته بود كه كدام منطقه عاري از روح تلقي مي شود. در نتيجه مردم با سابقه قبلي كه از شنيده ها در مورد گذرگاه مري كينگ داشتند به ديدن اين مكان رفتند. در پايان پروفسور وايزمن از آنها خواست تا هر كدام تجربه خود را در گذرگاه مري كينگ شرح دهند. نكته جالب اينكه حتي نيمي از آنان كه از مكانهاي عادي كه جايگاه ارواح شناخته نمي شوند ديدن كرده بودند هم از تجارب غير عادي خود و برخورد با ارواح گفته بودند!
در واقع پروفسور وايزمن از اين آزمايش متوجه شد كه در بسياري از مواقع مردم قبل از ورود به يك مكان تحت تاثير گفته ها و شنيده ها در مورد آن مكان قرار مي گيرند و اين اشكالي است كه در بسياري از موارد، واقعيت را در مورد يك مكان پنهان مي كند.

منبع: اطلاعات هفتگي