نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: فاعل و مفعول و دنياي روح

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  فاعل و مفعول و دنياي روح

  1) فاعل
  وقتي كه فاعل و مفعول ميل به داد و دريافت عشق و زيبائي دارند، نيروي اولية عالمگير اعطاء و هدايت شده توسط خدا وارد عمل شده و نيروي اساسي براي عمل متقابل ميشود. فاعل از آن استفاده ميكند تا به مفعول نيرو دهد، و مفعول از آن استفاده ميكند تا به فاعل نيرو را بازگرداند.
  بدينسان، نيروي اولية عالمگير در درون نيروهاي فعال و مسبب روابط متقابل فاعل و مفعول وجود دارد. اين نيرو بطور مستقل عمل نميكند، بلكه اهداء شده از جانب خدائي است كه زندگيمان از طريق او تقويت شده و تداوم ميابد. حيات تنها از طريق نيروي توليد شده از عمل داد و دريافت بين فاعل و مفعول امكانپذير است. بنابراين چه در دنياي روح و چه بر روي زمين، نيروهاي تمامي موجودات از طريق روابط متقابل بين فاعل و مفعول آشكار ميشود.
  در اينجا ميخواهم، فعاليتهاي يك فاعل و مفعول را كه در دنياي روح شاهد آن بودهام، برايتان بنويسم. در دنياي روح، وقتي كه خدا در مقام فاعل، نيرويش را به فردي در مقام مفعول ميدهد، نيرويش بلافاصله در آن فرد روحي منعكس گرديده و آنها بسان يكي شدن سايهها با يكديگر متحد ميشوند.

  بدينسان وقتيكه ما در برابر خدا قرار ميگيريم، در روابط فاعل و مفعولي، همانند سايه بسوي او جذب ميشويم و بر طبق اصل اصيل روابط متقابل، اين نيروي اساسي همة آفرينش است. سؤال اين نيست كه نيروئي را كه فاعل به مفعول ميدهد قويتر است يا نيروئي را كه مفعول به فاعل بازميگرداند، بلكه آن است كه آنها چگونه ميتوانند در سطح مشابه نيرو، با يكديگر داد و دريافت داشته باشند. چون نيروي اولية عالمگير را خدا به بشريت اعطاء نموده است، قرار اين است كه ما براساس خواست اصيل طرحريزي شدة خدا در آغاز آفرينش، زندگي كنيم.
  بنابراين نيروي اولية عالمگير بعنوان يك نيروي اساسي زماني ميتواند روابط مساعد داد و دريافت را براحتي ممكن سازد كه يك فاعل و يك مفعول، استانداردي را بعنوان اساس روابط متقابل بوجود آورند.
  بعنوان مثال، اگر فاعل و مفعول، چه در دنياي انساني (شوهر و زن)، چه در دنياي حيوانات (نر و ماده)، چه در دنياي گياهان (مادگي و پرچم) يا حوزة مواد عالي، استانداردي را براي روابط متقابل تأسيس كنند، نيروي توليد پا به عرصة وجود ميگذارد. اما بر عكس اگر اختلاف و تضاد وجود داشته باشد، نيروي توليد شكل نميگيرد.
  در نتيجه چون خدا، استاندارد اصيل نيروي اساسي ضروري براي حيات ما است، اگر سعي كنيم كه در ذات و قلبمان به خدا ملازمت كنيم، ميتوانيم بلافاصله نيروي فاعلي خدا را دريافت كرده و در مقام مفعول همان نيرو را منعكس كنيم.

  2) مفعول
  نيروي مفعول بايد مثل يك موتور ژنراتور باشد، كه بمحض دريافت نيروي اساسي و اوليه، آن را بازگرداند. اين مطلب به آن معنا است كه وقتي يك فاعل بسان نيروي اساسي دريافت شده از جانب خدا پديدار شد، مفعول او نيز ميتواند همان نيروي مشابه را دريافت كند.
  بنابراين فاعل و مفعول يا بايد بطور مستقل در ارتباط با يكديگر باشند و يا بايد از بترتيب و بطور منظم، وارد رابطه با يكديگر بشوند. آنها ميبايست در يك سطح، رابطة متقابل داشته باشند. در استاندارد روابط متقابل، به اولويت جايگاه يا سطح روابط توجهي نميشود.
  بعنوان مثال درگيري شكل گرفته بين يك زن و شوهر بيگانه از هم كه نميتوانند بسان يك فاعل و مفعول يگانه شوند، نيروي اساسي اعطاء شده از جانب خدا نيست، بلكه طبيعت سقوط كردهاست.
  فاعل و مفعول تا به اين زمان از مسير درست خارج شده، نيروي اصيل اهدائي خدا را از دست داده و از حوزة سلطة او منحرف شدهاند. از اينرو چون مفعول بازتابي از عمل نيروي اساسي فاعلش ميباشد، نبايد از جهت و مسير نيروي اصيل، در مقام مفعول با سعي و تلاش در پاسخ به فاعلش، خارج شود. اگر مفعولي از دريافت نيرو از جانب فاعلش منحرف شود، ميبايست تلاش داشته باشد تا نيروي خود را بعنوان جرياني متقابل تأسيس كند.
  اجازه دهيد مثالي بياورم: در مورد رابطة بين زن و شوهر، شوهر در مقام فاعل است، با اينحال اگر شوهر مرتكب خطائي شده يا دچار مشكلي شود، زن در مقام فاعل قرار خواهد گرفت، يعني اينكه مقام اصلي برعكس خواهد شد تا زمانيكه شوهر به جايگاه اصيل خودش برگردد، كه بطور حتم به زمان نياز دارد.

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  پاسخ : فاعل و مفعول و دنياي روح

  3) يگانگي فاعل و مفعول
  زمانيكه فاعل و مفعول داراي رابطة متقابل خوبي هستند، نيروي ارزش اصيل آشكار ميشود. اما اگر يكي از آنها به خطا رود، و بدينسان موقعيت آنها معكوس شود، تا زمانيكه او به مقام و جايگاه اصيل خود بازگردد طرف ديگر ميبايست مقام خود را حفظ نمايد، در غير اينصورت نيروي اساسي اهدائي از جانب خدا، آنها را ترك گفته و نابود خواهد شد. بنابراين براي اينكه رابطة داد و دريافت صحيحي بين فاعل و مفعول در جريان باشد، آنها ميبايست به خدا، در مقام سرچشمة اصيل آن نيرو، خدمت و ملازمت كنند.
  چون تمامي موجودات زندگي خود را توسط نيروي شكل گرفته بين فاعل و مفعول تقويت ميكنند، تا زمانيكه آن دو يكي نشوند، در مسير نابودي و مرگ قرار خواهند گرفت. فاعل و مفعول هر دو ميبايست براي اتحاد، تلاش داشته باشند، همواره اعمال خود را بررسي نمايند، كه آيا به نيروي اصيل عشق ميورزند يا اينكه به عادات طبيعت سقوط كرده خو گرفتهاند. اگر آنها از مسيري با مشكلات و دشواريهاي بسيار عبور ميكنند، هر قدمي كه برميدارند بايد با دقت و توجه بسيار در جهت دنياي ابدي باشد، آنگاه ميتوانند زندگي خردمندانهاي داشته باشند.

  4) عدم وجود استثناء و تبصره در قوانين روحي
  بسياري از مردم ميدانند كه نيروي اساسي اهداء شده از جانب خدا، نيروي اولية عالمگير است. اما هنوز به اين نيانديشيدهاند كه چگونه خودشان ميتوانند آن نيرو را دارا شوند.
  ما بايستي در طي زندگي زميني خود به ارزش نيروي اصيل پي ببريم. تشعشعات نيروي اصيل زماني ميتواند انعكاس پيدا كند كه درمسير اصلي واقع شده باشيد، نه زماني كه از مسير اصلي خارج شدهايد. حتي زمانيكه كه در مسير اصلي قرار گرفتهايد بايد مواظب باشيد كه از مسير خارج نشويد. در دنياي روح هيچ استثناء و بخششي اعمال نميشود.
  بر روي زمين با توجه به شرايط و روابط قلبي ممكن است كه بخشوده شويم، اما در دنياي روح حتي در روابط والدين فرزندي، قابل پذيرش نيست. اين نه به خاطر سخت گيري و بيداد قوانين روحي، بلكه به خاطر آن است كه هر چيزي بر طبق اصل انجام ميشود.
  شما ممكن است در حيرت باشيد كه مگر خداي عشق نبايد بخشنده و مهربان باشد. اما چون او خود فاعل عشق اصيل است، اگر در جائي استثناء قائل شود، نظم اساسي هستي نابود خواهد شد.
  بعبارت ديگر او ميبايست هر گونه استثنائي را رد كند تا نظم درستي را در دنياي ابدي حفظ نمايد. بنابراين، بخاطر اينكه دوستمان دارد، نميتواند ما را ببخشد. بهمين دليل ما بايد هر لحظة زندگي خود را بطور كامل براي زندگي ابدي وقف كنيم.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. فرعونی از سرزمین پارس
  توسط HRG در انجمن تاریخ ایران باستان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۳ تیر ۹۰, ۲۰:۰۷
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۱ فروردین ۸۹, ۲۱:۱۰
 3. در چوبی با نقش داریوش در لباس فرعون
  توسط hamid192 در انجمن باستان شناسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۲ مهر ۸۸, ۱۸:۳۷
 4. شعری از اخناتون فرعون مصر
  توسط mina در انجمن شعرملل
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۷ خرداد ۸۷, ۱۰:۵۹
 5. نمايش صورت مشهورترين فرعون مصر پس از 3 هزار سال
  توسط hamid192 در انجمن تاریخ جهان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ اسفند ۸۶, ۱۹:۴۸

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •