ارواح تكثير نمي شوند .اون طور كه از معارف ما بر مياد : خداوند تمام ارواح نسل بشر (از ازل تا روز واپسين) را هزاران سال قبل از افرينش ادم ابوالبشر افريد.از اين عالم به عنوان عالم ارواح ياد ميشه . فكر كنم اسم عالم ذر را شنيده باشيد اين همون جاست كه خدا از ادمها (ارواح) پيمان و اقرار گرفت. اين يكي از عوالم وجودي هست و قبل از ورود روح به كالبد ارواح در اون قرار دارن .به هر حال افرينش ارواح از خداوند هست.


فكر كنم اين سوال دوم از تصور شما نسبت به روح ناشي ميشه . راجع به اين كه روح چي هست دوست دارم بدونم نظرتون چيه. ؟

روح چيز غريبي نيست .موجود خارجي هم نيست .روح همه اون چيزيه كه شما را ميسازه چيزي كه بهش ميگيد من .(سواي جسم مادي)
عمريست كه من ميگويم و مي ندانم من كيست

اين را با اون چيزي كه از خودتون تصور مي كنيد اشتباه نگيريد . مرحوم علامه جعفري ميگه:خود ما را انچنانكه تصور ميكنيم روح براي ما مطرح ميكند .در ادامه ميگه :خود هوشيارييكي از خواص عالي روح بشر است وتا نباشد ما روح را درك نميكنيم .
(ان كيست كز ديده برون مينگرد )

اين جهان مادي فرصت ما براي رسيدن به كمال است.البته تكامل و ميل به كمال بعد از مرگ همچنان ادامه دارد ولي كيفيت زندگي در عالم بعدي متفاوت است و ارواح فرصتهايي را كه ما داريم (و از ان بيخبريم )ندارند و به قولي ميگيم دستشان از دنيا كوتاه است .


اين روند ادامه داره تا روز واپسين كه روز حساب اعمال است و هر كه به هر كجا رسيده ديگر فرصت تمام است .
در حال ارواح زاد و ولد ندارند و اين گوشت و پوست روزي از بين ميره اما به ما بدن ديگري تعلق ميگيره.....(بعد از مرگ ...)