عملكرد تنفسی دوره كودكی در یادگیری دانش آموزان موثر است .

محققان دانشگاه هاروارد با بررسی گروهی از دانش آموزان ، عوامل مختلف موثر بر یادگیری این كودكان را ارزیابی كردند .

محققان ، بر اساس این بررسی اعلام كردند : هرچقدر عملكرد تنفسی كودكان بهتر باشد ، یادگیری و توانایی های ذهنی آنان در سنین مدرسه بهتر خواهد بود.

محققان بر اساس این بررسی به والدین توصیه كردند : علاوه بر خودداری از مصرف سیگار در منزل ، مشكلات تنفسی كودكان را جدی بگیرند و برای درمان آن اقدام كنند

salamatnews