جلوگيري از ورود سارقان با موثرين شيوه!
مخترع افغاني، سيستم ضد سرقت مجهز به «كلاشنيكف» ساخت!

اسلحه «كلاشنيكف» از 60 سال پيش تاكنون رايجترين تفنگ در جنگها بوده و عامل بسياري از تلفات بشري بوده است، اما طرح جديد يك مبتكر افغاني به نام «حنيف مولويزاده» از آن يك سيستم موثر ضدسرقت به وجود آورده است!

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

به گزارش سرويس «علمي» ايسنا، سيستم ابتكاري متشكل چند حسگر، يك آيفون داخلي با قابليت گرفتن تماس از طريق تلفن و يك تفنگ كلاشينكف است و به اين صورت عمل ميكند كه به مجرد شناسايي ورود افراد غيرمجاز از طريق سيستم، با استفاده از تلفن تعبيه شده در آن با تلفن همراه طراح سيستم تماس گرفته شده و بدين طريق وي ميتواند از طريق بلندگوي قرار گرفته در دستگاه با سارقي كه به منزلش وارد شده صحبت كند و شخصا به وي هشدار دهد و البته اگر پاسخ فرد سارق به مذاقش خوش نيايد ميتواند از راه دور و از طريق تلفن همراه پاسخ او را به گونهاي ديگر و از طريق كلاشنيكف موجود در دستگاه بدهد!

مولويزاده در حال حاضر مشغول به طراحي يك سيستم ضد سرقت براي خودرو است كه البته خوشبختانه در آن خبري از كلاشنيكف نيست.

وي در سيستم ضد سرقت خودرو خود يك شوك دهنده الكتريكي كار گذاشته است و اين بار نيز در صورتي كه فرد مهاجم به هشدار دهنده خودكار دستگاه توجه نكند، همچون سيستم قبلي با تلفن همراه مخترع تماس گرفته ميشود تا او بتواند از طريق شوكهاي الكتريكي بيهوش كننده با سارق مورد نظر برخورد كند.