وزير ارتباطات :

باند 56 كيلو بيت براي مصارف خانگي ودانشگاه ها كافي است


وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: برخي از شركتهاي اينترنتي در ارايه پهناي باند واقعي اينترنت كوتاهي ميكنند.

محمد سليماني در گفت و گو با خبرنگا اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حال حاضر پهناي باند 128 كيلو بيت يا 56 كيلو بيت مشكل اينترنت كشور نيست، بلكه نحوه ارايه اين ميزان از سوي شركتهاي ارايه دهنده اينترنت بحث است.
وي گفت: پهناي باند 128 كيلو بيت اكنون براي بسياري از سازمانها بدون مشتري است و اين ميزان را شركتها حتي نميتوانند به مشتريان عرضه كنند.
سليماني افزود: پهناي باند 56 كيلو بيت براي مصارف و كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاهها حتي براي دانلود كتابهاي 500 صفحهاي مناسب است.
وي تاكيد كرد: در برخي مواقع پهناي باند ارايه شده از سوي برخي شركتها حتي 2 كيلو بيت نيز نميشود.
وزير ارتباطات با اشاره به عقبماندگي كشور در ارايه پورتهاي پرسرعت اينترنت، اظهار داشت: با صدور مجوز براي ارايه پورتهاي پرسرعت از سوي شركتهاي مخابرات استانها نرخ رشد در اين زمينه سرعت ميگيرد.
وي تصريح كرد: با در نظر گرفتن 17 ميليون خانوار با لحاظ كردن ضريب نفوذ 30 درصدي اگر بتوانيم 12 كيلو بيت را به اين 30 درصد يعني 5 ميليون نفر برسانيم انقلاب عظيمي در عرضه اينترنت پرسرعت كردهايم.
سليماني گفت: اين امر نيازمند سرمايهگذاري حداقل 2 يا 3 هزار ميليارد ريالي است.


منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]