گاوهایی که شیر کمچربی تولید میکنند
Image

دانشمندان نیوزیلندی پس از کشف اتفاقی یک جهش ژنتیکی طبیعی در یک گاو، در حال پرورش دادن گلهای از گاوها هستند که میتوان از آنها شیر کمچربی دوشید.


به گزارش آسوشیتدپرس شرکت بیوتکنولوژی ویالاکتیا میگوید شیر این گاوها همچنین مملو از اسیدهای چرب امگا-3 است و کره حاصل از این شیر مانند مارگارین، حتی در حالت سرد شده به راحتی روی نان پخش میشود.

به گفته رئیس این شرکت دانشمندان در سال 2001 ضمن بررسی یک گله گاوهای شیرده، گاوی را پیدا کردند که دارای یک ژن جهشیافته بود.

شرکت ویالاکتیا که بخشی از گروه تعاونی فونترا یکی از بزرگ ترین شرکتهای تولید شیر در جهان است، این گاو را به مبلغ 218 دلار خرید و به یک محل پژوهشی منتقل کرد.

بررسیها نشان داد که شیر این گاو تنها یک درصد چربی دارد، در حالی که شیر معمولی گاو حاوی 5/3 درصد چربی است. فرزندان این گاو هم شیر کمچربی تولید میکنند که نشان میدهد این ژن دارای حالت غالب است.

دانشمندان در حال حاضر به دنبال آن هستند که مسیر دقیق شیمیایی ایجاد شیر کمچربی طبیعی را در بدن این گاوها بیابند.

انتظار میرود اولین گله گاوهای مولد شیر کمچربی تا سال 2011 برای فروش به بازار عرضه شود.