البته بنده در اينجا به طور علمي موضوع را شرح مي دهم، پس تا آنجا پيش مي روم كه امكان سو استفاده براي كسي فراهم نشود.

همانطور كه ممكن است شما هم بدانيد سيستم مخابرات ايران GSM است.

GSM يك استاندارد مخابراتي است با پهنه وسيعي از پوشش. البته استاندارد هاي GSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900 وجود دارد كه در ايران از كم سرعت ترين آن يعني GSM900 استفاده مي شود. به همين دليل بعضي از گوشي ها اصلاً از سيستم ما پشتيباني نمي كنند در اروپا از 1800 و در امريكا از 1900 استفاده مي شود. در فرصت مناسب در يك تاپيك مجزا كاملاً به شكل عملكرد سيستم خواهم پرداخت.

هر سيم كارت 2 شناسه دارد كه خود را توسط آن در شبكه به AUC يا همان مركز بررسي وضعيت معرفي مي كند.

1. IMSI
اين كد 15 رقمي همان كد مشترك است و اگر سيم كارت شما سرقت شود. تنها اين كد حذف (اصطلاحاً سوخته) مي شود و شماره شما به كد ديگري اختصاص مي آبد.

2. EIR
اين كد همان شماره سريال گوشي شما است. اين هم در داخل گوشي و هم در پشت باتري آن نوشته شده است.
البته با زدن كليد هاي - *#60#* - مي تونيد كد را روي نمايشگر گوشي هم مشاهده كنيد.

اين كد را مخابرات چك كرده و در صورت ثبت شدن آن در قبل، اماكن ارائه سرويس را مي دهد.

در 80% گوشي ها اين كد قابل اعمال است. چرا كه در فرايند ساخت آنها ابتدا كل گوشي ساخته شده و سپس با توجه به محدوده ارسال كد گزاري مي شوند و در يك Eprom ذخيره مي شود. اما برخي گوشي ها از ابتدا در IC خود به صورت دائمي كد را دارند.

اگر گوشي شما جزو 80% درصد معمول باشد به سادگي با اتصال آن به كامپيوتر مي توانيد كد سريال را از طريق فلش نمودن تغيير دهيد. البته اين كار در ايران غير مجاز است.
نكته ديگر اين كه شما بايد شماره سريال جديدي كه به گوشي مي دهيد ثبت شده باشد. براي اينكار مي توان از شماره ثبت شده يك گوشي استفاده كرد كه ثبت شده است اما اين كار موجب اختلال در سيستم مخابرات مي شود به همين علت هم اكنون ما در زمان هاي مختلف پيام هاي عجيب از مخابرات مي شنويم.
مثلاً 3 بار با يك شماره تماس مي گيريم در فواصل كم و هر بار يك پيام مي شنويم.

سوداگران براي اين موضوع هم ايده خوبي يافته اند. ارزش گوشي هاي خراب غير قابل تعمير در اينجا است كه پس از خراب و غير قابل مصرف شدنشان همچنان سريال آنها در مخابرات مجاز به دريافت سرويس است و پس از انتقال سريال به گوشي ديگر آن گوشي نيز در محدوده خدمات مخابرات خواهد بود.