دانشمندان موفق شدند باطري را طراحي كنند كه با حرارت بدن شارژ مي شود، اين باطري كه براي رديابي امواج مغزي در ضربه هاي مربوط به مغز كاربرد دارد، تحولي جديد در ساخت باطري هاي مربوط به درون بدن ايجاد كرده است.

دانشمندان نوعي باطري بي سيم دوكاناله را طراحي كردند كه به وسيله گرماي موجود در بدن و روشنايي كم كار مي كند و براي رديابي امواج مغز بعد از وارد شدن ضربه به سر كاربرد دارد.

بنابراين گزارش، اين باطري دورگه از تركيبي مولد هاي برق وابسته به حرارت كه از گرماي بدن به عنوان منبع حرارت و سلول هاي قدرت زاي نوري، سيليكوني است و اين دستگاه بادوام است و به هدفون شباهت دارد.

اين گزارش حاكيست، توليد برق به وسيله مولدهاي برق وابسته به گرما در بدن نشان از يك جهش قوي در توليد انرژي در محدوده دماي بدن است