ميکرو روباتهاي زيستي در آينده اي نزديک به مقابله حملات تروريستي و کمک به فاجعه ديدگان حوادث مختلف خواهند رفت. پيش بيني مي شود اين روباتهاي کاربردي طي 12 تا 18 ماه آينده ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گيرند.

ويليام ديواين از شرکت سيستمهاي BAE و از محققان اين پروژه گفت : ايده طراحي و ساخت اين ميکرو روباتها از مضمون فيلمي موسوم به Minority Report الهام گرفته شده است.

پيش بيني مي شود اين روباتهاي کاربردي طي 12 تا 18 ماه آينده ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گيرند.

محققان اندازه اين روباتها را از چند اينچ تا اندازه يک دست عنوان کرده اند که استفاده آنها به محل مورد نظر بستگي دارد.

اين روباتها همچنين طوري طراحي شده اند که با استفاده از روباتي ديگر و حتي انسان قابل حمل باشند و به نقاطي خاص منتقل شده و مأموريت خود را از آنجا آغاز کنند.

نخستين سري از اين روباتها تنها به يک حسگر ويژه رديابي مسير مجهز است و از آن در جابجايي اشياي مختلف استفاده خواهد شد.

هدف اصلي دانشمندان در اين پروژه کاهش اندازه و مصرف انرژي اين سازه هاي مکانيکي و استفاده از آنها در شناسايي عوامل تروريستي است.