چپن یك سامانه پیش بینی زلزله ابداع كرده است كه در آن از رفتار غریزی این حیوانات در آستانه وقوع زمینلرزه بهره گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز، اداره زلزله در نانینگ مركز منطقه خودمختار گوانگسی در جنوب چین با تركیبی از فناوری جدید و غریزه طبیعی مارها این سامانه را ابداع كرده است.

به نوشته روزنامه چاینا دیلی، كارشناسان این اداره از طریق دوربینهای ویدیویی كه به اینترنت باند پهن متصل است رفتار مارها را در یك مزرعه نگهداری مار زیر نظر دارند. این دوربینها ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز كار میكنند.

جیانگ وایسونگ مدیر این اداره گفت از بین تمام موجودات زمین مارها بیشترین حساسیت را به زلزله دارند.

مارها میتوانند زلزله را سه تا پنج روز قبل از وقوع از فاصله ‪۱۲۰‬ كیلومتری احساس كنند و با رفتار خود این آگاهی را نشان دهند.

زمانی كه زلزلهای در شرف وقوع است مارها از لانههایشان حتی در سرمای زمستان بیرون میآیند.

در مواقع بروز زلزله شدید حتی امكان برخورد مارها با دیوار هنگام فرار وجود دارد.

چین یك كشور زلزله خیز است كه بیشتر زلزلهها در مناطق دورافتاده روستایی رخ میدهد.

در زلزله روز سه شنبه گذشته در جنوب تایوان سه ساختمان فروریخت كه در اثر آن دو تن كشته و ‪ ۴۲‬نفر دیگر زخمی شدند.