نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران اعلام كرد: سكههايي كه اين روزها با عنوان سكه هخامنشي وارد بازار شدهاند، خارج از ضوابط قانوني موجود ضرب شدهاند و در قانون ضرب چنين سكههايي پيشبيني نشده است.

محمد كشتيآراي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه براي ضرب سكه بايد از بانك مركزي مجوزهاي قانوني داشت، گفت: اين سكهها از نظر اتحاديه و قانون غيرقانوني به شمار ميروند و ضرب سكه با شكل و شمايل اينچنيني در اختيار بانك مركزي است.

وي گفت: سكههاي جديد از نظر عيار، پايينتر از ضوابط تعريف شده قانوني هستند، به گونهاي كه سكههاي رايج در بازار با عيار 900 در 1000 (نزديك به 22 عيار) ضرب شدهاند اما سكههاي موسوم به هخامنشي 18 عيار هستند و وزن آنها هم وزنهاي دلبخواهي و غيراستاندارد است.

او ادامه داد: پيش از اين هم سكههايي با عنوان سكه «پارسيان» در اصفهان ضرب شده بود، كه البته از اتحاديه طلا و جواهر اصفهان مجوز داشت.
در روزهاي اخير خريد و فروش تعداد زيادي از اين سكهها در بازار تهران رايج شده است.

همچنين بر اساس آخرين قيمتهاي جهاني، قيمت هر انس طلا نسبت به اوايل هفته جاري با 20 دلار افزايش به 876 دلار رسيده است.

بر همين اساس قيمت سكه بهار آزادي طرح قديم در بازار تهران 235 هزار تومان، طرح جديد 203 هزار و 500 تومان و نيم سكه 102 هزار و 500 تومان است.

ربع سكه هم با 2500 تومان افزايش نسبت به اوايل هفته جاري به 52 هزار و 500 تومان رسيده و هر گرم طلاي 18 عيار هم با 1000 تومان افزايش به 20 هزار تومان رسيده است.